Độ lui vật (chất điểm) trọng dao động điều hòa  

Độ dời vật. Vật lý 12. Dao động điều hòa.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Độ lui vật (chất điểm) trọng dao động điều hòa

x

Khái niệm:

Độ dời vật là hiệu số giữa hai tọa độ ( tọa độ lúc sau - tọa độ lúc đầu). Độ dời vật không phụ thuộc vào đường đi của vật mà chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối của vật.

Độ dời vật có thể âm, dương, tùy thuộc vào hệ qui chiếu gắn lên vật.

 

Đơn vị tính: cm hoặc m

Advertisement

Các bài giảng liên quan Độ lui vật (chất điểm) trọng dao động điều hòa

TỔNG QUAN VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

132760   20/06/2021

Bài giảng tổng quan về dao động điều hòa. Biểu diễn vecto quay Fresel. Hệ thức độc lập theo thời gian. Phương trình li độ, vận tốc, gia tốc trong dao động. Video hướng dẫn chi tiết.

TỔNG HỢP CÔNG DỤNG CỦA VECTO QUAY FRESNEL

1932594   22/07/2021

Video tổng hợp tất cả các công dụng của vectơ quay Fresnel kèm bài tập áp dụng chi tiết

Các công thức liên quan


vtb=xt=x2-x1t

Khái niệm:

Vận tốc trung bình trong khoảng thời gian nhất định được định nghĩa là tỉ số giữa sự thay đổi vị trí trong khoảng thời gian đang xét và khoảng thời gian đó.

 

Chú thích:

vtb: Vận tốc trung bình của chất điểm (cm/s, m/s)

x: Độ dời của chất điểm (cm, m)

x1: Vị trí của vật tại thời điểm bắt đầu xét chuyển động (cm, m)

x2: Vị trí của vật sau khi chuyển động trong thời gian t (cm, m)

t: Thời gian chuyển động của vật (s)


Xem thêm

Advertisement

Biến số liên quan


x

Khái niệm:

Độ dời vật là hiệu số giữa hai tọa độ ( tọa độ lúc sau - tọa độ lúc đầu). Độ dời vật không phụ thuộc vào đường đi của vật mà chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối của vật.

Độ dời vật có thể âm, dương, tùy thuộc vào hệ qui chiếu gắn lên vật.

 

Đơn vị tính: cm hoặc m


Xem thêm

vtb

Khái niệm:

Vận tốc trung bình của vật là tỉ số giữa sự thay đổi vị trí của vật trong thời gian chuyển động và khoảng thời gian vật chuyển động.

 

Đơn vị tính: (cm/s) hoặc (m/s).


Xem thêm

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…