Advertisement
 Xem tất cả

Công suất của nguồn điện. 

Công suất của nguồn điện là gì? Vật Lý 11.


Png

Công suất của nguồn điện.

 

Khái niệm: Công suất của nguồn điện đặc trưng cho tốc độ thực hiện công của nguồn điện.

 

Đơn vị tính: Watt (W)

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement

Các công thức liên quan


  Công suất của nguồn điện.
Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement