Công suất của nguồn điện. 

Công suất của nguồn điện là gì? Vật Lý 11.


Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Công suất của nguồn điện.

Png

 

Khái niệm: Công suất của nguồn điện đặc trưng cho tốc độ thực hiện công của nguồn điện.

 

Đơn vị tính: Watt (W)

Advertisement

Các công thức liên quan


Png=Angt=EI

 

Phát biểu: Công suất Png của nguồn điện đặc trưng cho tốc độ thực hiện công của nguồn điện đó và được xác định bằng công của nguồn điện thực hiện trong một đơn vị thời gian. Công suất này cũng chính bằng công suất tiêu thụ điện năng của toàn mạch.

 

Chú thích:

Png: công suất của nguồn điện (W)

Ang: công của nguồn điện (J)

t: thời gian (s)

E: suất điện động của nguồn (V)

I: cường độ dòng điện (A)


Xem thêm

Advertisement

Biến số liên quan


Png

 

Khái niệm: Công suất của nguồn điện đặc trưng cho tốc độ thực hiện công của nguồn điện.

 

Đơn vị tính: Watt (W)


Xem thêm

Ang

 

Khái niệm: Công của nguồn điện là công làm dịch chuyển các điện tích để tạo ra sự tích điện khác nhau ở hai cực của nguồn điện.

 

Đơn vị tính: Joule (J)


Xem thêm

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 0 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement
Advertisement

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…