Chu kì chạy sai của con lắc đơn - vật lý 12 

Vật ly 12.Chu kì chạy sai của con lắc đơn. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Chu kì chạy sai của con lắc đơn - vật lý 12

T

Định nghĩa : chu kì con lắc bi thay đổi bởi nhiệt độ độ cao,..

Đơn vị : s

 

Advertisement

Các công thức liên quan


TT0=12αt+hRtrái đt=0

Điều kiện để đồng hồ chạy đúng:

TT0=12αt+hRtrái đt=0

 


Xem thêm

Advertisement

Biến số liên quan


T

Định nghĩa: Độ biến thiên chu kì của con lắc bằng chu kì chạy sai trừ cho chu kì chãy đúng.

Đơn vĩ : s

 

 


Xem thêm

T

Định nghĩa : chu kì con lắc bi thay đổi bởi nhiệt độ độ cao,..

Đơn vị : s

 


Xem thêm

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…