Cường độ âm chuẩn

Vật lý 12.Cường độ âm chuẩn. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Cường độ âm chuẩn

I0

Cường độ âm chuẩn là cường độ âm nhỏ nhất ứng với âm chuẩn 10000 Hz mà tai người có thể nghe được và được sử dụng trong công thức tính mức cường độ âm.

L=10lgII0

Trong đó I0 W/m2 là cường độ âm chuẩn. 

Chủ Đề Vật Lý

Biến Số Liên Quan

Mức cường độ âm - Vật lý 12

L

 

Khái niệm:

Mức cường độ âm là đại lượng đặc trưng cho độ to của âm, mức cường độ âm càng lớn âm thanh càng to.

 

Đơn vị tính: Bel B hoặc Decibel  dB

 

Xem chi tiết

Cường độ âm chuẩn - Vật lý 12

I0

 

Khái niệm:

- Cường độ âm chuẩn là cường độ âm nhỏ nhất ứng với âm chuẩn có tần số 1000 Hz mà tai con người có thể nghe được.

- Giá trị: I0=10-12 W/m2.

 

Đơn vị tính: W/m2

 

Xem chi tiết

Công Thức Liên Quan

Mức cường độ âm - Vật lý 12

L=10lgII0   dB   ; L=10lgI2I1=20lgR1R2  (dB)1 B=10 dB

Đặc trưng cho độ to của âm

Tai người nghe được âm thanh L=0  130 dB

Xem chi tiết

Câu Hỏi Liên Quan

Khi cường độ âm tăng gấp 10 lần thì mức cường độ âm tăng 10 dB. Khi cường độ âm tăng 100 lần thì mức cường độ âm tăng? - Vật lý 12

Khi cường độ âm tăng gấp 10 lần thì mức cường độ âm tăng 10 dB. Khi cường độ âm tăng 100 lần thì mức cường độ âm tăng

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10^-5 W/m2. - Vật lý 12

Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10-5  W/m2. Biết cường độ âm chuẩn là I0 =10-12 W/m2.Mức cường độ âm tại điểm đó bằng

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Biết ngưỡng nghe của âm đó là Io=0,1n W/m2. Cường độ của âm đó tại A là - Vật lý 12

Tại một điểm A nằm cách nguồn âm N (nguồn điểm) một khoảng NA = 1 m, có mức cường độ âm là LA= 90 dB. Biết ngưỡng nghe của âm đó là I0= 0,1 nW/m2. Cường độ của âm đó tại A là 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hai âm có mức cường độ âm chênh lệch nhau 20 dB. Tỉ số cường độ âm của chúng là - Vật lý 12.

Hai âm có mức cường độ âm chênh lệch nhau 20 dB. Tỉ số cường độ âm của chúng là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Mức cường độ âm do một nguồn âm S gây ra tại một điểm M là L. . Khoảng cách SM là- Vật lý 12

Mức cường độ âm do một nguồn âm S gây ra tại một điểm M là L. Nếu tiến thêm một khoảng d=50 m thì mức cường độ âm tăng thêm 10 dB. Khoảng cách SM là

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Tại một điểm M cách nguồn 5m mức cường độ âm có giá trị là - Vật lý 12

Một nguồn âm được coi như một nguồn điểm có công suất 3 μW. Biết cường độ âm chuẩn là I0= 10-12 W/m2. Tại một điểm M cách nguồn 5m mức cường độ âm có giá trị là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Khi cường độ âm tăng lên 1000 lần thì mức cường độ âm sẽ - Vật lý 12

Khi cường độ âm tăng lên 1000 lần thì mức cường độ âm sẽ

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Mức cường độ của âm do nguồn gây ra tại một điểm cách nguồn 1km bằng 70dB. Công suất nguồn âm là - Vật lý 12

Ngưỡng nghe của âm là Io=10-12 W/m2 . Mức cường độ của âm do nguồn gây ra tại một điểm cách nguồn 1 km bằng 70 dB. Công suất nguồn âm là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tại một điểm A ta đo được mức độ cường độ âm là L=70dB . Cường độ âm I tại A có giá trị - Vật lý 12

Một nguồn âm O xem như nguồn điểm , phát âm trong môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm.  Ngưỡng nghe của âm đó là Io=10-12 W/m2 . Tại một điểm A ta đo được mức độ cường độ âm là L=70 dB . Cường độ âm I tại A có giá trị

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hai âm có mức  cường độ chênh lệch 2dB. Tỉ số cường độ âm của chúng ta là  - Vật lý 12

Hai âm có mức  cường độ chênh lệch 2 dB. Tỉ số cường độ âm của chúng ta là 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Mức nghe cường độ âm tại điểm M cách nguồn âm một khoảng 3m là  - Vật lý 12

Một nguồn âm S có công suất 0,05 W . Biết ngưỡng nghe Io=10-12 W/m2 . Mức nghe cường độ âm tại điểm M cách nguồn âm một khoảng 3 m là 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Để đảm bảo an toàn lao động cho công nhân , mức cường độ âm trong phân xưởng nhà máy phải không vượt quá 85dB. Biết cường độ âm chuẩn  10^-12W/m2 . Cường độ âm cực đại của nhà máy là - Vật lý 12

Để đảm bảo an toàn lao động cho công nhân , mức cường độ âm trong phân xưởng nhà máy phải không vượt quá 85 dB. Biết cường độ âm chuẩn 10-12 W/m2  . Cường độ âm cực đại của nhà máy là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Mức cường độ âm do loa tạo ra tại điểm M là 97dB. Khoảng cách từ M đến A là - Vật lý 12

Loa của một máy thu thanh có công suất P=1 W . Mức cường độ âm do loa tạo ra tại điểm M là 97 dB. Khoảng cách từ M đến A là 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một máy bay bay ở độ cao 100m , mức cường độ âm ở mặt đất là 120dB. Để mức cường độ âm ở mặt đất là 100dB thì máy bay phia bay ở độ cao- Vật lý 12

Một máy bay bay ở độ cao 100 m , mức cường độ âm ở mặt đất là 120 dB. Để mức cường độ âm ở mặt đất là 100 dB thì máy bay phia bay ở độ cao

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Khi cường độ tăng lên một lượng 10^-6W/m2 thì mức cường độ âm ở mặt đất là 2.10^-3dB . Giá trị I là  - Vật lý 12

Một loa phát âm cường độ I . Khi cường độ tăng lên một lượng 10-6 W/m2 thì mức cường độ âm ở mặt đất tăng thêm một lượng là 2.10-3 dB . Giá trị I là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.