Tỉ số photon kích thích và photon phát quang - vật lý 12

NpqNkt=Ppq.εktPkt.εpq=Ppq.λpqPkt.λkt

Vật lý 12.Tỉ số photon kích thích và photon phát quang . Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Tỉ số photon kích thích và photon phát quang - vật lý 12

NpqNkt=Ppq.εktPkt.εpq=Ppq.λpqPkt.λkt

Với Npq là số photon phát quang

Nkt là số photon kích thích

Ppq là công suất phát quang

Pkt là công suất kích thích

εpq  là năng lượng photon phát quang

εkt  là năng lượng photon kích thích

Advertisement

Biến số liên quan


P

Khái niệm:

Công suất bức xạ là năng lượng photon phát ra trong một đơn vị thời gian.

 

Đơn vị tính: Watt (W)


Xem thêm Công suất bức xạ - Vật lý 12

εpq

 

Khái niệm:

εpq là năng lượng của photon phát ra sau khi bị kích thích.

 

Đơn vị tính: (J) hay (eV)

 


Xem thêm Năng lượng photon phát quang - Vật lý 12

εkt

 

Khái niệm:

εkt là năng lượng photon kích thích là năng lượng ánh sáng chiếu vào để vật phát quang.

 

Đơn vị tính: (J) hay (eV)

 


Xem thêm Năng lượng photon kích thích - Vật lý 12

λkt

 

Khái niệm:

λkt là bước sóng gây phát quang, bước sóng này phải nhỏ hơn bước sóng phát quang.

 

Đơn vị tính: mét (m)

 


Xem thêm Bước sóng photon kích thích - Vật lý 12

λpq

 

Khái niệm:

λpq là bước sóng tối đa để có thể quan sát được hiện tượng phát quang.

 

Đơn vị tính: mét (m)

 


Xem thêm Bước sóng photon phát quang - Vật lý 12

Npq

 

Khái niệm:

Số photon phát quang là số photon bật ra sau khi bị chùm sáng kích thích.

 

Đơn vị tính: photon 

 


Xem thêm Số photon phát quang - Vật lý 12

Nkt

 

Khái niệm:

Số photon kích thích là số photon của chùm ánh sáng chiếu tới.

 

Đơn vị tính: photon 

 


Xem thêm Số photon kích thích - Vật lý 12

Advertisement

Các công thức liên quan


P=N.ε

 

Chú thích: 

P: công suất bức xạ (W)

N: số photon phát ra trong 1s 

ε: năng lượng của một photon (J)


Xem thêm Công suất bức xạ.

Pin quang điện :nguồn điện chạy bằng năng lượng ánh sáng

H=UIIsáng.S

 

Khái niệm: Pin quang điện (còn gọi là pin Mặt Trời) là một nguồn điện chạy bằng năng lượng ánh sáng. Nó biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng.

Pin hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong xảy ra bên cạnh một lớp chặn (lớp chuyển tiếp).

Hiệu suất của các pin quang điện chỉ vào khoảng trên dưới 10%.

 

Cấu tạo: Tấm bán dẫn , bên trên có phủ một lớp mỏng bán dẫn loại . Mặt trên cùng là lớp kim loại mỏng trong suốt với ánh sáng và dưới cùng là một đế kim loại.

hinh-anh-pin-quang-dien-va-hieu-suat-pin-quang-dien-vat-ly-12-185-0

 

Ứng dụng: trong các máy đo ánh sáng, vệ tinh nhân tạo, máy tính bỏ túi,... Ngày nay người ta đã chế tạo thành công oto và máy bay chạy bằng pin quang điện.

 

hinh-anh-pin-quang-dien-va-hieu-suat-pin-quang-dien-vat-ly-12-185-1

 

 

 

 


Xem thêm Pin quang điện và hiệu suất pin quang điện -vật lý 12

Ánh sáng phát quang có bước sóng lớn hơn ánh sáng kích thích

εpq<εkt hay λpq>λkt

Ánh sáng phát quang có bước sóng lớn hơn ánh sáng kích thích

εpq<εkt

Với εkt năng lượng bước sóng kích thích

Với εpq năng lượng bước sóng phát quang

 


Xem thêm Điều kiện phát quang - vật lý 12

Ánh sáng phát quang có bước sóng lớn hơn ánh sáng kích thích

εpq<εkt hay λpq>λkt

Ánh sáng phát quang có bước sóng lớn hơn ánh sáng kích thích

εpq<εkt

Với εkt năng lượng bước sóng kích thích

Với εpq năng lượng bước sóng phát quang

 


Xem thêm Điều kiện phát quang - vật lý 12

Ánh sáng phát quang có bước sóng lớn hơn ánh sáng kích thích

εpq<εkt hay λpq>λkt

Ánh sáng phát quang có bước sóng lớn hơn ánh sáng kích thích

εpq<εkt

Với εkt năng lượng bước sóng kích thích

Với εpq năng lượng bước sóng phát quang

 


Xem thêm Điều kiện phát quang - vật lý 12

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 10 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lýChiếu ánh sáng có bước sóng 0,3 µm vào một chất thì chất đó phát quang ánh sáng có bước sóng 0,5 µm. Cho rằng công suất của ánh sáng phát quang chỉ bằng 0,01 công suất của chùm sáng kích thích. Để có một phôtôn ánh sáng phát quang phát ra thì số phôtôn ánh sáng kích thích chiếu vào là

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Để có một phôtôn ánh sáng phát quang phát ra thì số phôtôn ánh sáng kích thích chiếu vào là

Chiếu bức xạ đơn sắc có bước sóng λ  vào một chất thì chất đó phát quang ánh sáng có bước sóng 0,5 µm. Cho rằng công suất của ánh sáng phát quang chỉ bằng 0,01 công suất của chùm kích thích và nếu có 3000 phôtôn ánh sáng kích thích chiếu vào thì có 75 phôtôn ánh sáng phát quang phát ra. Giá trị của λ

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Giá trị của bước sóng  là

Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,26 µm vào một chất thì chất đó phát quang ánh sáng có bước sóng 0,52 µm. Nếu số phôtôn ánh sáng kích thích chiếu vào là 100 thì số phôtôn ánh sáng phát quang phát ra là 4. Hỏi công suất của ánh sáng phát quang bằng bao nhiêu phần trăm công suất của chùm sáng kích thích?

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Hỏi công suất của ánh sáng phát quang bằng bao nhiêu phần trăm công suất của chùm sáng kích thích?
Advertisement

Một chất phát quang được kích thích bằng ánh sáng có bước sóng 0,26 µm thì phát ra ánh sáng có bước sóng 0,52 µm. Giả sử công suất của chùm sáng phát quang bằng 20% công suất của chùm sáng kích thích. Tỉ số giữa số phôtôn ánh sáng phát quang và số phôtôn ánh sáng kích thích trong cùng một khoảng thời gian là 

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Tỉ số giữa số phôtôn ánh sáng phát quang và số phôtôn ánh sáng kích thích trong cùng một khoảng thời gian là 

Để kích thích phát quang một chất, người ta chiếu vào nó bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,2 μm và thấy chất đó phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 μm. Đo đạc thấy công suất phát quang bằng 3% công suất kích thích. Khi đó mỗi phôton phát quang ứng với bao nhiêu phôton kích thích.

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Khi đó mỗi phôton phát quang ứng với bao nhiêu phôton kích thích.

Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,2 μm vào một chất thì chất đó phát quang ánh sáng có bước sóng 0,42 μm. Cho rằng công suất của ánh sáng phát quang chỉ bằng 0,01 công suất của chùm sáng kích thích. Để có một phôtôn ánh sáng phát quang phát ra thì số phôtôn ánh sáng kích thích chiếu vào là

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Để có một phôtôn ánh sáng phát quang phát ra thì số phôtôn ánh sáng kích thích chiếu vào là
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…