Số điểm cực đại trên đường tròn trung tâm điểm S1S2 -Vật lý 12

-2Rλk2Rλn=22Rλ+1N=2n

Vật lý 12.Số điểm cực đại trên đường tròn tâm trung điểm S1S2. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Số điểm cực đại trên đường tròn trung tâm điểm S1S2 -Vật lý 12

-2Rλk2Rλn=22Rλ+1N=2n

hinh-anh-so-diem-cuc-dai-tren-duong-tron-tam-trung-diem-s1s2-vat-ly-12-634-0

Tại hai bên  :

d2M-d1M=l2+R-l2-R=2Rd2M'-d1M'=l2-R-l2+R=-2R

-2Rλk2Rλn=22Rλ+1N=2n

Tương tự với cực tiểu :

-2Rλ-0,5k2Rλ-0,5

Lưu ý : Những điểm ở đinh thì cộng riêng không nhân 2

 

Advertisement

Biến số liên quan


S1S2

 

Khái niệm:

Khoảng cách giữa hai nguồn phát sóng cơ là khoảng cách giữa hai nguồn S1S2.

 

Đơn vị tính: centimét cm

 


Xem thêm Khoảng cách giữa hai nguồn phát sóng cơ - Vật lý 12

d1, d2

 

Khái niệm:

d1, d2 là khoảng cách từ các điểm đang xét đến nguồn phát sóng (d1=S1M; d2=S2M).

 

Đơn vị tính: centimét cm

 


Xem thêm Khoảng cách từ điểm đang xét đến nguồn phát sóng - Vật lý 12

Advertisement

Các công thức liên quanAM=2.AcosπS2M-S1Mλ-φ2

AM :Biên độ tổng hợp tại M

AM2A

d2=S2M;d1=S1M

φ=φ2-φ1


Xem thêm Biên độ của sóng tổng hợp tại M - Vật lý 12

πd2M-d1Mλ-φ2-φ12=kπdM=d2M-d1M=k+φ2-φ12πλ

AM=2Acosπλd2-d1-φ2-φ12

AM max =2A  sinπλd2-d1-φ2-φ12=0πλd2-d1-φ2-φ12=kπd=k+φ2-φ12π

d2M=S2M;d1M=S1M ;Khoảng cách từ M đến 2 nguồn

Khi hai nguồn cùng pha:

k=0: cực đại trung tâm

k=±1 : cực đại thứ 1


Xem thêm Điều kiện cực đại của giao thoa sóng cơ - Vật lý 12

Phương trình sóng tổng hợp từ hai nguồn đến M

uM=u1M+u2M=2.Acosπd2M-d1Mλ-φ2.cosωt-πd2M+d1Mλ+φ1+φ22

uM li độ tại M

AM=2Acosπd2M-d1Mλ-φ2 là biên độ sóng tại M

φ=φ2-φ1

φM=-πd2M+d1Mλ+φ1+φ22 khi cosπd2M-d1Mλ-φ2 >0

φM=-πd2M+d1Mλ+φ1+φ22+π khi cosπd2M-d1Mλ-φ2 <0


Xem thêm Phương trình sóng tổng hợp từ hai nguồn đến M - Vật lý 12


Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 1 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lýTại 2 điểm A và B (AB=15cm) trên mặt nước dao động cùng tần số 50 Hz, cùng pha, tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 100 cm/s. Trên đường tròn có tâm là trung điểm AB, bán kính 3 cm số điểm dao động với biên độ cực đại là:

Trắc nghiệm Khó
Xem thêm Trên đường tròn có tâm là trung điểm AB, bán kính 3cm số điểm dao động với biên độ cực đại là?- Vật lý 12
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…