Xem tất cả

Hằng số phóng xạ.

λ=ln2T

Công thức tính hằng số phóng xạ. Vật Lý 12. Bài tập vận dụng và hướng dẫn chi tiết.


 Quay lại

λ=ln2T

Hằng số phóng xạ.

 

Khái niệm: Mỗi chất phóng xạ được đặc trưng bởi hằng số λ được gọi là hằng số phóng xạ.

 

Chú thích:

λ: hằng số phóng xạ (s-1)

T: chu kì bán rã của hạt nhân (s)

Các chủ đề liên quan


  Bài 37: Phóng xạ.

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!