Công thức hiệu điện thế giữa hai điểm trong mạch điện.

UMN = UMI + UIN = UMI - UNI 

Vật lý 11. Công thức hiệu điện thế giữa hai điểm trong mạch điện. Mạch mắc nối tiếp. Mạch có vôn kế, ampe kế. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Công thức hiệu điện thế giữa hai điểm trong mạch điện.

UMN = UMI + UIN = UMI - UNI 

hinh-anh-cong-thuc-hieu-dien-the-giua-hai-diem-trong-mach-dien-951-0

Dùng vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai điểm M và N. Vì vôn kế có điện trở vô cùng lớn thì có thể xem vôn kế không ảnh hưởng đến mạch.

Khi đó: UMN = UMI + UIN = UMI - UNI

Lưu ý:

- Những điểm nối bằng dây dẫn không có điện trở thì có thể chập lại với nhau.

- Mạch nối tắt: khi linh kiện bị nối tắt => bỏ qua linh kiện và xem như dây dẫn.

- Mạch có thêm dụng cụ đo:

hinh-anh-cong-thuc-hieu-dien-the-giua-hai-diem-trong-mach-dien-951-1

Advertisement

Biến số liên quan


UN

Khái niệm: 

UN là hiệu điện thế mạch ngoài của mạch điện hoặc gọi là hiệu điện thế giữa hai đầu nguồn điện.

 

Đơn vị tính: Volt (V)

 


Xem thêm Hiệu điện thế của mạch ngoài

Advertisement

Các công thức liên quan


UN=I.RN=E-I.r

 

Chú thích:

UN: hiệu điện thế của mạch ngoài (V)

I: cường độ dòng điện (A)

RN: điện trở tương đương của mạch ngoài (Ω)

r: điện trở trong của nguồn (Ω)

E: suất điện động của nguồn (V)


Xem thêm Hiệu điện thế của mạch ngoài.

u=qC=U0cos(ωt+φ) với ω=1LC

 

Phát biểu: Hiệu điện thế (điện áp) tức thời dao động cùng pha với điện tích tức thời và trễ pha π2 so với cường độ dòng điện tức thời trong mạch.

 

Chú thích:

u: điện áp tức thời (V)

q: điện tích tức thời (C)

C: điện dung của tụ điện (F)

U0: điện áp cực đại giữa hai đầu bản tụ (V)

 

Chú ý:

- Khi t=0 nếu u đang tăng thì φu<0; nếu u đang giảm thì φu>0


Xem thêm Phương trình u tức thời trong mạch LC - vật lý 12

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 13 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lýCho mạch điện như hình vẽ. Trong đó E = 48 V, r =2Ω, R1 = 2Ω, R2 = 8Ω, R3 = 6Ω, R4 = 16 Ω. Điện trở các dây nối không đáng kể. Dùng vôn kế khung quay lý tưởng để đo hiệu điện thế giữa hai điểm M và N thì

hinh-anh-mach-co-e-48-v-r-2-om-r1-2-om-r2-8-om-r3-6-om-r4-16-om-dung-von-ke-khung-quay-ly-tuong-de-do-u-giua-hai-diem-m-va-n-thi-6811-0

Trắc nghiệm Rất khó
Xem thêm Mạch có E = 48 V, r = 2 ôm, R1 = 2 ôm, R2 = 8 ôm, R3 = 6 ôm, R4 = 16 ôm. Dùng vôn kế khung quay lý tưởng để đo U giữa hai điểm M và N thì.

Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó r = 1 Ω, R1 = 1 Ω, R2= 4 Ω, R3 = 3 Ω, R4 = 8 Ω và UMN = 1,5V. Điện trở của các dây nối không đáng kể. Suất điện động của nguồn là

hinh-anh-trong-do-r-1-om-r1-1-om-r2-4-om-r3-3-om-r4-8-om-va-umn-15-v-tinh-suat-dien-dong-cua-nguon-6812-0

 

 

Trắc nghiệm Rất khó
Xem thêm Trong đó r = 1 ôm, R1 = 1 ôm, R2 = 4 ôm, R3 = 3 ôm, R4 = 8 ôm và UMN = 1,5 V. Tính suất điện động của nguồn.

Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó E = 6 V, r = 0,5Ω, R1 = R2 = 2 Ω, R3 = R5 = 4 Ω, R4 = 6 Ω. Điện trở của ampe kế và của các dây nối không đáng kể. Số chỉ của ampe kế là

hinh-anh-mach-dien-co-e-6-v-r-05-om-r1-r2-2-om-r3-r5-4-om-r4-6-om-dien-tro-cua-ampe-ke-va-cac-day-noi-khong-dang-ke-tinh-so-chi-ampe-ke-6813-0

 

Trắc nghiệm Rất khó
Xem thêm Mạch điện có E = 6 V, r = 0,5 ôm, R1 = R2 = 2 ôm, R3 = R5 = 4 ôm, R4 = 6 ôm. Điện trở của ampe kế và các dây nối không đàng kể. Tính số chỉ ampe kế.
Advertisement

Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó E = 6 V, r = 0,5Ω, R1 = 1 Ω, R2 = R3 = 4 Ω, R4 = 6 Ω. Chọn phương án đúng.

hinh-anh-mach-dien-co-e-6v-r-05-om-r1-1-om-r2-r3-4-om-r4-6-om-chon-phuong-an-dung-6814-0

Trắc nghiệm Rất khó
Xem thêm Mạch điện có E = 6V, r = 0,5 ôm, R1 = 1 ôm, R2 = R3 = 4 ôm, R4 = 6 ôm. Chọn phương án đúng.

Cho mạch điện như hình 1.1, biết R1 = R2 = R3 = R = 6 Ω. Tính điện trở tương đương đoạn mạch AB.

hinh-anh-cho-mach-dien-r1-r2-r3-r-6-om-tinh-dien-tro-tuong-duong-cua-doan-mach-ab-6825-0

 

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Cho mạch điện R1 = R2 = R3 = R = 6 ôm. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB.

Cho mạch điện như Hình 2.1. Biết R1 = R2 = R3 = R4= R =10 Ω. Tính điện trở tương đương đoạn mạch AB.

hinh-anh-cho-mach-r1-r2-r3-r4-r-10-om-tinh-dien-tro-tuong-duong-doan-mach-ab-6826-0

Trắc nghiệm Khó
Xem thêm Cho mạch R1 = R2 = R3 = R4 = R = 10 ôm. Tính điện trở tương đương đoạn mạch AB.
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…