Advertisement
 Xem tất cả

Công suất.

P=At

Vật lý 10. Công thức xác định công suất. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

P=At

Công suất.

 

Định nghĩa:

Công suất là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian.

 

Chú thích:

A: công cơ học (J).

t: thời gian thực hiện công đó (s).

P: công suất (W).

 

hinh-anh-cong-suat-58-0

 

 

Advertisement
Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement

Tin Tức Liên Quan