Vật lý 12: Trắc nghiệm lý thuyết về ánh sáng đơn sắc

Vật lý 12 - Sóng ánh sáng: Chọn câu sai.  Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng   - Hướng dẫn chi tiết theo từng bài


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
VẬT LÝ 12 Chương 5 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 7
Trắc nghiệm Trung bình

Chọn câu sai.  Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng   

Có một bước sóng xác định.

Có một tần số xác định.    

Có một chu kỳ xác định.

Có một màu sắc xác địnhAdvertisement

Các công thức liên quan


Ánh sáng sáng đơn sắc là ánh sáng có 1 màu ,có tần số và chu kì xác định.

λđ>λcam>λvàng>λlc>λlam>λchàm>λtím

Ánh sáng sáng đơn sắc là ánh sáng có 1 màu ,có tần số và chu kì xác định.

Ánh sáng nhìn thấy có bước sóng trong không khí nằm trong khoảng 0,38 μmλ0,76 μm

hinh-anh-anh-sang-sang-don-sac-va-buoc-song-cua-anh-sang-trong-cung-moi-truong-vat-ly-12-397-0

Bước sóng của ánh sáng :λđ>λcam>λvàng>λlc>λlam>λchàm>λtím

Bước sóng màu đỏ lớn nhất và màu tím là nhỏ nhất

Ranh giới giữa các màu liền kề không có sự phân biệt rõ ràng.

Trong các môi trường khác nhau thì bước sóng cũng thay đổi theo


Xem thêm

Advertisement

Biến số liên quan


λcam

Định nghĩa : Bước sóng của ánh sáng ánh sáng màu cam là bước sóng của sóng điện từ mà tần số của sóng này nằm trong phổ quan sát được màu cam

Đơn vị : μm

Kí hiệu : λcam


Xem thêm

λchàm

Định nghĩa : Bước sóng của ánh sáng ánh sáng màu chàm là bước sóng của sóng điện từ mà tần số của sóng này nằm trong phổ quan sát được màu chàm.Vùng ranh giới giữa các màu không rõ ràng.

Đơn vị : μm

Kí hiệu : λchàm


Xem thêm

λđ

Định nghĩa : Bước sóng của ánh sáng ánh sáng màu đỏ là bước sóng của sóng điện từ mà tần số của sóng này nằm trong phổ quan sát được màu đỏ và bước sóng màu lớn nhất mà có thể quan sát được.Vùng ranh giới giữa các màu không rõ ràng.

Đơn vị : μm

Kí hiệu : λđ


Xem thêm

λlam

Định nghĩa : Bước sóng của ánh sáng ánh sáng màu lam là bước sóng của sóng điện từ mà tần số của sóng này nằm trong phổ quan sát được màu lam.Vùng ranh giới giữa các màu không rõ ràng.

Đơn vị : μm

Kí hiệu : λlam


Xem thêm

λlc

Định nghĩa : Bước sóng của ánh sáng ánh sáng màu lục là bước sóng của sóng điện từ mà tần số của sóng này nằm trong phổ quan sát được xanh lá.Vùng ranh giới giữa các màu không rõ ràng.

Đơn vị : μm

Kí hiệu : λlc


Xem thêm

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 25 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Hình ảnh giao thoa của loại nào có khoảng vân nhỏ nhất và lớn nhất?

Trong các ánh sáng sau đây:
(I)Ánh sáng lục (II)Ánh sáng cam (III)Ánh sáng lam
Khi thực hiện giao thoa, hình ảnh giao thoa của loại nào có khoảng vân nhỏ nhất và lớn nhất? Chọn câu trả lời đúng theo thứ tự.

Trắc nghiệm Dễ

Vật lý 12: Trắc nghiệm về ánh sáng đơn sắc

Chọn phát biểu sai khi nói về ánh sáng đơn sắc

Trắc nghiệm Dễ

Vật lý 12: Sóng ánh sáng - Trắc nghiệm lý thuyết về ánh sáng đơn sắc

Chọn câu sai.

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement

Nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam bằng ánh sáng đơn sắc màu vàng và các điều kiện khác của thí nghiệm được giữ nguyên thì

Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu lam ta quan sát được hệ vân giao thoa trên màn. Nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam bằng ánh sáng đơn sắc màu vàng và các điều kiện khác của thí nghiệm được giữ nguyên thì

Trắc nghiệm Dễ

Vật lý 12: Trắc nghiệm lý thuyết về ánh sáng đơn sắc

Chọn câu trả lời sai.  Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng

Trắc nghiệm Dễ

Vật lý 12 - Trắc nghiệm lý thuyết về ánh sáng đơn sắc - Tìm phát biểu sai:

Phát biểu nào sau đây là sai:

Trắc nghiệm Dễ
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…