Ánh sáng sáng đơn sắc và bước sóng của ánh sáng trong cùng môi trường - vật lý 12

Ánh sáng sáng đơn sắc là ánh sáng có 1 màu ,có tần số và chu kì xác định.

λđ>λcam>λvàng>λlc>λlam>λchàm>λtím

Vật lý 12.Ánh sáng sáng đơn sắc và bước sóng của ánh sáng trong cùng môi trường. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Ánh sáng sáng đơn sắc và bước sóng của ánh sáng trong cùng môi trường - vật lý 12

Ánh sáng sáng đơn sắc là ánh sáng có 1 màu ,có tần số và chu kì xác định.

λđ>λcam>λvàng>λlc>λlam>λchàm>λtím

Ánh sáng sáng đơn sắc là ánh sáng có 1 màu ,có tần số và chu kì xác định.

Ánh sáng nhìn thấy có bước sóng trong không khí nằm trong khoảng 0,38 μmλ0,76 μm

hinh-anh-anh-sang-sang-don-sac-va-buoc-song-cua-anh-sang-trong-cung-moi-truong-vat-ly-12-397-0

Bước sóng của ánh sáng :λđ>λcam>λvàng>λlc>λlam>λchàm>λtím

Bước sóng màu đỏ lớn nhất và màu tím là nhỏ nhất

Ranh giới giữa các màu liền kề không có sự phân biệt rõ ràng.

Trong các môi trường khác nhau thì bước sóng cũng thay đổi theo

Advertisement

Biến số liên quan


λcam

 

Khái niệm:

- Bước sóng của ánh sáng màu cam là bước sóng của sóng điện từ mà tần số của sóng này nằm trong phổ ánh sáng nhìn thấy được màu cam. Vùng ranh giới giữa các màu không rõ ràng.

- Bước sóng của ánh sáng màu cam trong chân không nằm trong khoảng 0,59 - 0,65 (μm).

 

Đơn vị tính: Micrometer μm

 


Xem thêm Bước sóng của ánh sáng cam - Vật lý 12

λchàm

Khái niệm:

- Bước sóng của ánh sáng màu chàm là bước sóng của sóng điện từ mà tần số của sóng này nằm trong phổ ánh sáng nhìn thấy được màu chàm. Vùng ranh giới giữa các màu không rõ ràng.

- Bước sóng của ánh sáng màu chàm trong chân không nằm trong khoảng 0,43 - 0,46 (μm).

 

Đơn vị tính: Micrometer μm

 


Xem thêm Bước sóng của ánh sáng chàm - Vật lý 12

λđ

 

Khái niệm:

- Bước sóng của ánh sáng màu đỏ là bước sóng của sóng điện từ mà tần số của sóng này nằm trong phổ ánh sáng nhìn thấy được màu đỏ.

- Bước sóng của ánh sáng màu đỏ là bước sóng màu lớn nhất mà có thể quan sát được. Vùng ranh giới giữa các màu không rõ ràng.

- Bước sóng của ánh sáng màu đỏ trong chân không nằm trong khoảng 0,64 - 0,76 (μm).

 

Đơn vị tính: Micrometer μm

 


Xem thêm Bước sóng của ánh sáng đỏ - Vật lý 12

λlam

 

Khái niệm:

- Bước sóng của ánh sáng màu lam là bước sóng của sóng điện từ mà tần số của sóng này nằm trong phổ ánh sáng nhìn thấy được màu lam. Vùng ranh giới giữa các màu không rõ ràng.

- Bước sóng của ánh sáng màu lam trong chân không nằm trong khoảng 0,45 - 0,51 (μm).

 

Đơn vị tính: Micrometer μm

 


Xem thêm Bước sóng của ánh sáng lam - Vật lý 12

λlc

 

Khái niệm:

- Bước sóng của ánh sáng màu lục là bước sóng của sóng điện từ mà tần số của sóng này nằm trong phổ ánh sáng nhìn thấy được màu lục. Vùng ranh giới giữa các màu không rõ ràng.

- Bước sóng của ánh sáng màu lục trong chân không nằm trong khoảng 0,50 - 0,575 (μm).

 

Đơn vị tính: Micrometer μm

 


Xem thêm Bước sóng của ánh sáng lục - Vật lý 12

λtím

 

Khái niệm:

- Bước sóng của ánh sáng màu tím là bước sóng của sóng điện từ mà tần số của sóng này nằm trong phổ ánh sáng nhìn thấy được màu tím.

- Bước sóng của ánh sáng màu tím là bước sóng màu nhỏ nhất mà có thể quan sát được. Vùng ranh giới giữa các màu không rõ ràng.

- Bước sóng của ánh sáng màu tím trong chân không nằm trong khoảng 0,38 - 0,44 (μm).

 

Đơn vị tính: Micrometer μm

 


Xem thêm Bước sóng của ánh sáng tím - Vật lý 12

λvàng

 

Khái niệm:

- Bước sóng của ánh sáng màu vàng là bước sóng của sóng điện từ mà tần số của sóng này nằm trong phổ ánh sáng nhìn thấy được màu vàng. Vùng ranh giới giữa các màu không rõ ràng.

- Bước sóng của ánh sáng màu vàng trong chân không nằm trong khoảng 0,57 - 0,60 (μm).

 

Đơn vị tính: Micrometer μm

 


Xem thêm Bước sóng của ánh sáng vàng - Vật lý 12

Advertisement

Các công thức liên quan


x1=λđ-λtímDa

Định nghĩa

Bề rộng quang phổ bậc 1 là khoảng cách giữa vân sáng bậc 1 của bước sóng màu đỏ và vân sáng bậc 1 của bước sóng màu tím 

x1=λđ-λtímDa

x1 : Bề rộng quang phổ bậc 1 mm

D: Khoảng cách từ màn chứa khe đến màn m

a: Khoảng cách giữa hai khe mm

λđ Bước sóng của ánh sáng màu đỏ μm

λtím :Bước sóng của ánh sáng màu tím μm 

 


Xem thêm Bề rộng quang phổ bậc 1 - vật lý 12

x2=2λđ-λtímDa

Định nghĩa

Bề rộng quang phổ bậc 2 là khoảng cách giữa vân sáng bậc 1 của bước sóng màu đỏ và vân sáng bậc 1 của bước sóng màu tím 

x2=2λđ-λtímDa

x2 : Bề rộng quang phổ bậc 2 mm

D: Khoảng cách từ màn chứa khe đến màn m

a: Khoảng cách giữa hai khe mm

λđ Bước sóng của ánh sáng màu đỏ μm

λtím :Bước sóng của ánh sáng màu tím μm 

 


Xem thêm Bề rộng quang phổ bậc 2 - vật lý 12

x1=λđ-λtímDa

Định nghĩa

Bề rộng quang phổ bậc 1 là khoảng cách giữa vân sáng bậc 1 của bước sóng màu đỏ và vân sáng bậc 1 của bước sóng màu tím 

x1=λđ-λtímDa

x1 : Bề rộng quang phổ bậc 1 mm

D: Khoảng cách từ màn chứa khe đến màn m

a: Khoảng cách giữa hai khe mm

λđ Bước sóng của ánh sáng màu đỏ μm

λtím :Bước sóng của ánh sáng màu tím μm 

 


Xem thêm Bề rộng quang phổ bậc 1 - vật lý 12

x2=2λđ-λtímDa

Định nghĩa

Bề rộng quang phổ bậc 2 là khoảng cách giữa vân sáng bậc 1 của bước sóng màu đỏ và vân sáng bậc 1 của bước sóng màu tím 

x2=2λđ-λtímDa

x2 : Bề rộng quang phổ bậc 2 mm

D: Khoảng cách từ màn chứa khe đến màn m

a: Khoảng cách giữa hai khe mm

λđ Bước sóng của ánh sáng màu đỏ μm

λtím :Bước sóng của ánh sáng màu tím μm 

 


Xem thêm Bề rộng quang phổ bậc 2 - vật lý 12

Advertisement

Các chủ đề liên quan


Các câu hỏi liên quan

có 26 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lýTrong các ánh sáng sau đây:
(I)Ánh sáng lục (II)Ánh sáng cam (III)Ánh sáng lam
Khi thực hiện giao thoa, hình ảnh giao thoa của loại nào có khoảng vân nhỏ nhất và lớn nhất? Chọn câu trả lời đúng theo thứ tự.

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Hình ảnh giao thoa của loại nào có khoảng vân nhỏ nhất và lớn nhất?

Chọn phát biểu sai khi nói về ánh sáng đơn sắc

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Vật lý 12: Trắc nghiệm về ánh sáng đơn sắc
Advertisement

Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu lam ta quan sát được hệ vân giao thoa trên màn. Nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam bằng ánh sáng đơn sắc màu vàng và các điều kiện khác của thí nghiệm được giữ nguyên thì

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam bằng ánh sáng đơn sắc màu vàng và các điều kiện khác của thí nghiệm được giữ nguyên thì

Chọn câu sai.  Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng   

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Vật lý 12: Trắc nghiệm lý thuyết về ánh sáng đơn sắc

Chọn câu trả lời sai.  Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Vật lý 12: Trắc nghiệm lý thuyết về ánh sáng đơn sắc
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…