Advertisement
 Xem tất cả

Nhiệt độ cao nhất là bao nhiêu?

Vật lý 10.Xác đinh hiệu suất của động cơ nhiệt biến động cơ thực hiện công 350J khi nhận được từ nóng nhiệt lkJ.Hướng dẫn chi tiết.


 Quay lại
VẬT LÝ 10 Chương 6 Bài 33 Vấn đề 5 Câu 9
Trắc nghiệm Trung bình

Xác đinh hiệu suất của động cơ nhiệt biến động cơ thực hiện công 350 J khi nhận được từ nóng nhiệt 1 kJ. Nếu nguồn nóng có nhiệt độ 227 °C thì nguồn lạnh có nhiệt độ cao nhất là bao nhiêu?

35 %; 52 °C

35 %; 32 °C

33 %; 52 °C

33 %; 32 °CAdvertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement