Advertisement
 Xem tất cả

Khi lò xo có chiều dài cực tiểu lò xo bị nén 2cm. Biên độ dao động của con lắc là?

Xác định biên độ dao động của con lắc lò xo. Vật lý 12. Hướng dẫn chi tiết.


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 2 Vấn đề 1 Câu 2
Trắc nghiệm Dễ

Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hoà, ở vị trí cân bằng lò xo giãn 3cm. Khi lò xo có chiều dài cực tiểu lò xo bị nén 2cm. Biên độ dao động của con lắc là

1cm.

2cm.

3cm.

5cm.Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement