Vận tốc ban đầu cực đại của điện tử - Vật lý 12 

Vật lý 12.Vận tốc ban đầu cực đại của electron . Hướng dẫn chi tiết.


Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Vận tốc ban đầu cực đại của điện tử - Vật lý 12

v0max

 

Đơn vị tính: m/s.

Advertisement

Các công thức liên quan


v0max=2hcm1λ-1λ0

 

Chú thích:

v0max: vận tốc ban đầu cực đại của electron (m/s)

h: hằng số Planck với h=6.625.10-34J.s

λ: bước sóng của ánh sáng đơn sắc (m)

λ0: giới hạn quang điện của kim loại (m)

c=3.108m/s: tốc độ của ánh sáng trong chân không

m=me=9,1.10-31kg


Xem thêm

Advertisement

Biến số liên quan


v0max

 

Đơn vị tính: m/s.


Xem thêm

me

 

Quy ước: me=9,1.10-31kg


Xem thêm

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 0 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement
Advertisement

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…