Advertisement
 Xem tất cả

Tọa độ x của vật trong chuyển động ném ngang. 

Vật lý 10. Tọa độ x của vật trong chuyển động ném ngang. Hướng dẫn chi tiết.


x, xo

Tọa độ x của vật trong chuyển động ném ngang.

 

Trong đó xo: ta đ ban đu ca vt theo phương ngang.x: ta đ lúc sau ca vt theo phương ngang.

 

Đơn vị tính: m

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement
Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement

Tin Tức Liên Quan