Lực căng dây của dao động con lắc đơn - vật lý 12 

Vật lý 12.Lực căng dây của dao động con lắc đơn. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Lực căng dây của dao động con lắc đơn - vật lý 12

T

Định nghĩa : Lực căng dây tác dụng lên vật khi con lắc đơn dao động điều hòa.

Kí hiệu : T

Đơn vị : Newton N

Advertisement

Các bài giảng liên quan Lực căng dây của dao động con lắc đơn - vật lý 12

LỰC CĂNG DÂY CỦA CON LẮC ĐƠN

5433249   26/09/2021

Trong bài giảng này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về lực căng dây trong con lắc đơn. Đồng thời cũng sẽ tìm xem khi nào lực căng dây đạt giá trị cực đại hoặc cực tiểu.

Các công thức liên quan


T=mg3cosα-2cosα0

Khi con lắc ở vị trí li độ góc α:

Công thức

T=mg3cosα-2cosα0

Khi góc nhỏ:

T=mg1+α20-32α2

Khi vật ở biên: Tmin=mgcosα0 hay Tmin=mg1-α202

Khi ở VTCB: Tmax=mg3-2cosα0 hay Tmax=mg1+α20

Chú thích :

T : Lực căng dây N.

m: Khối lượng con lắc kg

g: Gia tốc trọng trường m/s2

α:Li độ góc rad

α0 : Biên độ góc rad


Xem thêm

Advertisement

Biến số liên quan


Tmin

Định nghĩa : Gía trị nhỏ nhất của lực căng dây tác dụng lên vật trong dao động con lắc đơn.

Kí hiệu: Tmin

Đơn vị : N


Xem thêm

Tmax

Định nghĩa : giá trị của lực căng dây đạt cực đại trong dao động con lắc đơn.

Kí hiệu : Tmax

Đơn vị: Newton N


Xem thêm

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…