Vận tốc ánh sáng của các màu trong cùng môi trường - vật lý 12

Trong chân không, không khí: vđ=vcam=..=vtím=c

Trong các môi trường khác: vđ>vcam>vvàng>vlc>vlam>vchàm>vtím

Vật lý 12.Vận tốc ánh sáng của các màu trong cùng môi trường. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Vận tốc ánh sáng của các màu trong cùng môi trường - vật lý 12

Trong chân không, không khí: vđ=vcam=..=vtím=c

Trong các môi trường khác: vđ>vcam>vvàng>vlc>vlam>vchàm>vtím

Trong chân không hoặc không khí các ánh sáng đơn sắc chuyển động cùng vận tốc

vđ=vcam=..=vtím=c

Khi chúng cùng chuyển động qua cùng 1 môi trường

Ta có : v=cn

mà 

Trong môi trưng khác trên:nđ<ncam<nvàng<nlc<nlam<nchàm<ntím

ta suy ra trong cùng một môi trường:

vđ>vcam>vvàng>vlc>vlam>vchàm>vtím

Kết luận : Vận tốc của ánh sáng đơn sắc đơn lớn nhất và của ánh sáng đơn sắc tím là nhỏ nhất khi chúng đi qua cùng một môi trường khác không khí.

Advertisement

Biến số liên quan


n

 

Khái niệm: Chiết suất tuyệt đối của một môi trường đặc trưng cho độ giảm tốc hay mức độ gãy khúc của tia sáng (hay bức xạ điện từ nói chung) khi chuyển từ môi trường vật chất này sang một môi trường vật chất khác).

 

Chiết suất của một số môi trường.


Xem thêm

c

 

Quy ước: c=3.108 m/s.


Xem thêm

vđ

Định nghĩa :Vận tốc của ánh sáng đỏ trong môi trường có chiết suất thì nhỏ hơn vận tốc trong chân không.Đối với các màu khác nhau chúng chỉ cùng vận tốc trong chân không.Khi vào môi trường có chiết suất thì dẫn đến các vận tốc của ánh sáng màu khác nhau.Trong cùng một môi trường thì vận tốc của ánh sáng đỏ lớn hơn các màu còn lại.

Đơn vị : m/s

Kí hiệu :vđ

 


Xem thêm

vcam

Định nghĩa :Vận tốc của ánh sáng cam trong môi trường có chiết suất thì nhỏ hơn vận tốc trong chân không.Đối với các màu khác nhau chúng chỉ cùng vận tốc trong chân không.Khi vào môi trường có chiết suất thì dẫn đến các vận tốc của ánh sáng màu khác nhau.Trong cùng một môi trường thì vận tốc của ánh sáng đỏ lớn hơn các màu còn lại.

Đơn vị : m/s

Kí hiệu :vcam

 


Xem thêm

vvàng

Định nghĩa :Vận tốc của ánh sáng vàng trong môi trường có chiết suất thì nhỏ hơn vận tốc trong chân không.Đối với các màu khác nhau chúng chỉ cùng vận tốc trong chân không.Khi vào môi trường có chiết suất thì dẫn đến các vận tốc của ánh sáng màu khác nhau.Trong cùng một môi trường thì vận tốc của ánh sáng đỏ lớn hơn các màu còn lại.

Đơn vị : m/s

Kí hiệu :vvàng

 


Xem thêm

vlc

Định nghĩa :Vận tốc của ánh sáng lục trong môi trường có chiết suất thì nhỏ hơn vận tốc trong chân không.Đối với các màu khác nhau chúng chỉ cùng vận tốc trong chân không.Khi vào môi trường có chiết suất thì dẫn đến các vận tốc của ánh sáng màu khác nhau.Trong cùng một môi trường thì vận tốc của ánh sáng đỏ lớn hơn các màu còn lại.

Đơn vị : m/s

Kí hiệu :vlc


Xem thêm

vlam

Định nghĩa :Vận tốc của ánh sáng lam trong môi trường có chiết suất thì nhỏ hơn vận tốc trong chân không.Đối với các màu khác nhau chúng chỉ cùng vận tốc trong chân không.Khi vào môi trường có chiết suất thì dẫn đến các vận tốc của ánh sáng màu khác nhau.Trong cùng một môi trường thì vận tốc của ánh sáng đỏ lớn hơn các màu còn lại.

Đơn vị : m/s

Kí hiệu :vlam


Xem thêm

vchàm

Định nghĩa :Vận tốc của ánh sáng chàm trong môi trường có chiết suất thì nhỏ hơn vận tốc trong chân không.Đối với các màu khác nhau chúng chỉ cùng vận tốc trong chân không.Khi vào môi trường có chiết suất thì dẫn đến các vận tốc của ánh sáng màu khác nhau.Trong cùng một môi trường thì vận tốc của ánh sáng đỏ lớn hơn các màu còn lại.

Đơn vị : m/s

Kí hiệu :vchàm


Xem thêm

vtím

Định nghĩa :Vận tốc của ánh sáng tím trong môi trường có chiết suất thì nhỏ hơn vận tốc trong chân không.Đối với các màu khác nhau chúng chỉ cùng vận tốc trong chân không.Khi vào môi trường có chiết suất thì dẫn đến các vận tốc của ánh sáng màu khác nhau.Trong cùng một môi trường thì vận tốc của ánh sáng tím nhỏ hơn các màu còn lại.

Đơn vị : m/s

Kí hiệu :vtím


Xem thêm

Advertisement

Các công thức liên quan


sinisinr=n21

 

Khái niệm: Tỉ số không đổi sinisinr trong hiện tượng khúc xạ được gọi là chiết suất tỉ đối n21 của môi trường (2) (chứa tia khúc xạ) đối với môi trường (1) (chứa tia tới).

 

Chú thích:

n21: chiết suất tỉ đối

i: góc tới; r: góc khúc xạ

 

Lưu ý:

- Nếu n21>1 thì r<i: Tia khúc xạ bị lệch lại gần pháp tuyến hơn. Ta nói môi trường (2) chiết quang hơn môi trường (1).

- Nếu n21<1 thì r>i: Tia khúc xạ bị lệch xa pháp tuyến hơn. Ta nói môi trường (2) chiết quang kém môi trường (1).

 


Xem thêm

n21=n2n1=cv

 

Phát biểu: Chiết suất tuyệt đối (thường gọi tắt là chiết suất) của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó đối với chân không.

 

Chú thích:

n21: chiết suất tuyệt đối

n2: chiết suất tuyệt đối của môi trường (2) (chứa tia khúc xạ)

n1: chiết suất tuyệt đối của môi trường (1) (chứa tia tới)

 

Bảng chiết suất của một số môi trường

 

hinh-anh-chiet-suat-tuyet-doi-cua-mot-moi-truong-150-0


Xem thêm

n1sini=n2sinr

 

Chú thích:

n1: chiết suất của môi trường (1) chứa tia tới

i: góc tới

n2: chiết suất của môi trường (2) chứa tia khúc xạ

r: góc khúc xạ

 

hinh-anh-cong-thuc-cua-dinh-luat-khuc-xa-anh-sang-viet-duoi-dang-doi-xung-151-0

+ Nếu n1<n2 (môi trường tới chiết quang kém môi trường khúc xạ) thì i>r (tia khúc xạ lệch gần pháp tuyến hơn).

+ Nếu n1>n2 (môi trường tới chiết quang hơn môi trường khúc xạ) thì  i<r (tia khúc xạ lệch gần pháp tuyến hơn).


Xem thêm

ε=hf=hcλ

 

Phát biểu: Lượng năng lượng mà mỗi lần một nguyên tử hay phân tử hấp thụ hay phát xạ có giá trị hoàn toàn xác định và bằng hf, trong đó f là tần số của ánh sáng bị hấp thụ hay được phát ra; còn h là một hằng số.

 

Chú thích:

ε: năng lượng (J)

h: hằng số Planck với h=6.625.10-34J.s

f: tần số của ánh sáng đơn sắc (Hz)

λ: bước sóng của ánh sáng đơn sắc (m)

c=3.108m/s: tốc độ của ánh sáng trong chân không

 

Thuyết lượng tử ánh sáng:

- Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là photon.

- Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f, các photon đều giống nhau, mỗi photon mang năng lượng bằng hf.

- Trong chân không, photon bay với tốc độ c=3.108m/s dọc theo các tia sáng.

- Mỗi lần một nguyên tử hay phân tử phát xạ hoặc hấp thụ ánh sáng thì chúng phát ra hay hấp thụ một photon.

- Photon chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động. Không có photon đứng yên.

 


Xem thêm

A=hcλ0

 

Khái niệm: Muốn cho electron bứt ra khỏi mặt kim loại phải cung cấp cho nó một công để "thắng" các liên kết. Công này gọi là công thoát.

 

Chú thích:

A: công thoát (J)

h: hằng số Planck với h=6.625.10-34J.s

λ0: bước sóng của ánh sáng đơn sắc (m)

c: tốc độ ánh sáng trong chân không, c=3.108m/s

 


Xem thêm

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement

Học IELTS Miễn Phí

Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…