Tần số phát ra khi chuyển từ m sang n theo bước sóng - vật lý 12

fmn=fmk+fkn ;n<k<mfmn=fmk-fnk;k<n<m

Vật lý 12.Tần số phát ra khi chuyển từ m sang n theo bước sóng. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Tần số phát ra khi chuyển từ m sang n theo bước sóng - vật lý 12

fmn=fmk+fkn ;n<k<mfmn=fmk-fnk;k<n<m

Với k , m ,n là bậc của quỹ đạo dừng

fmn : Tần số sóng phát ra khi chuyển từ m sang n

fmk: Tần số sóng phát ra khi chuyển từ m sang k

fkn:Tần số sóng phát ra khi chuyển từ k sang n

Advertisement

Biến số liên quan


fmn

 

Khái niệm:

fmn là tần số photon phát ra khi e chuyển mức từ m sang n.

 

Đơn vị tính: Hertz (Hz)

 


Xem thêm Tần số phát ra khi chuyển mức - Vật lý 12

Advertisement

Các công thức liên quan


fm1=Em-E1h=-13,6e1m2-1h Hzλm1=hcEm-E1=hc-13,6e1m2-1 m

Ban đầu e ở quỹ đạo m:

fmax=fm1=cλm1=Em-E1h=-13,6e1m2-1h Hzλmin=λm1=hcEm-E1=hc-13,6e1m2-1 m

fm1 tần số mà e phát ra khi chuyển từ quỹ đạo m về 1

λm1 bước sóng mà e phát ra khi chuyển từ quỹ đạo m về 1


Xem thêm Bước sóng nhỏ nhất hay tần số lớn nhất mà e có thể phát - vật lý 12

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 1 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lýVạch quang phổ ứng với dịch chuyển L về K và ứng với dịch chuyển M về L trong quang phổ Hiđrô là 2,46.1015 Hz  và 4,46.1014 Hz. Tần số ứng với dịch chuyển M về K là

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Tần số ứng với dịch chuyển M về K là
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…