Advertisement
 Xem tất cả

Điều kiện để có phản xạ toàn phần.

n2<n1

iigh

Điều kiện để có phản xạ toàn phần. Vật Lý 11. Bài tập vận dụng. Hướng dẫn chi tiết.


n2<n1

iigh

Điều kiện để có phản xạ toàn phần.

 

Phát biểu: Để có phản xạ toàn phần thì phải thỏa mãn được cái điều kiện.

- Ánh sáng truyền từ một môi trường tới môi trường chiết quang kém hơn.

- Góc tới lớn hơn hoặc bằng góc giới hạn.

 

Chú thích:

n1: chiết suất môi trường truyền ánh sáng (1)

n2: chiết suất của môi trường (2) được truyền ánh sáng từ môi trường truyền (1)

i: góc tới

igh: góc giới hạn của phản xạ toàn phần

 

Advertisement

Các chủ đề liên quan


  Bài 26: Khúc xạ ánh sáng.

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement
Advertisement