Công thức xác định lực ma sát nghỉ.

FmsnFM=μn.N

Vật lý 10. Công thức xác định lực ma sát nghỉ. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Công thức xác định lực ma sát nghỉ.

FmsnFM=μn.N

Tính chất:

+Lực ma sát nghỉ chỉ xuất hiện khi có ngoại lực tác dụng lên vật và ngoại lực này có xu hướng làm cho vật chuyển động nhưng chưa đủ để thắng lực ma sát.

+Giá của lực ma sát nghỉ luôn nằm trong mặt phẳng tiếp xúc giữa hai vật.

+Lực ma sát nghỉ luôn ngược chiều với ngoại lực.

+ Lực ma sát nghỉ có hướng ngược với hướng của lực tác dụng song song với mặt tiếp xúc, có độ lớn bằng độ lớn của lực tác dụng khi vật còn chưa chuyển động.

+ Khi lực tác dụng song song với mặt tiếp xúc lớn hơn một giá trị nào đó thì vật sẽ trượt. Điều đó chứng tỏ lực ma sát nghỉ có độ lớn cực đại bằng giá trị này.

+ Khi vật trượt thì lực ma sát trượt nhỏ hơn lực ma sát nghỉ cực đại.

 

Chú thích:

μn:hệ số ma sát nghỉ.

N: là áp lực của vật lên mặt phẳng (N).

FM: là lực ma sát nghỉ cực đại (N).

Fmsn: lực ma sát nghỉ (N).

hinh-anh-cong-thuc-xac-dinh-luc-ma-sat-nghi-33-0

Lực ma sát nghỉ làm cản trở chuyển động của vật.

 

hinh-anh-cong-thuc-xac-dinh-luc-ma-sat-nghi-33-1

Xe tải bị lật khi ôm cua do lực quán tính ly tâm lớn hơn lực ma sát nghỉ.

Trời mưa cùng làm giảm hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường.

Advertisement

Biến số liên quan


Fmsn

 

Khái niệm:

Lực ma sát nghỉ chỉ xuất hiện khi có ngoại lực tác dụng lên vật  có xu hướng làm cho vật chuyển động nhưng chưa đủ để thắng lực ma sát. Khi vật bắt đầu chuyển động lực ma sát nghỉ lớn nhất và bằng ngoại lực gây nên chuyển động.

 

Đơn vị tính: Newton (N).

 


Xem thêm Lực ma sát nghỉ - Vật lý 10

N

 

Khái niệm: 

Khi vật 1 tác dụng lên vật 2 một lực thì vật 2 cũng tác dụng trở lại vật 1 một lực thì lực do vật 2 gây ra gọi là phản lực.

 

Đơn vị tính: Newton (N)

 


Xem thêm Phản lực - Vật lý 10

μn

 

Khái niệm:

Tùy thuộc vào tính chất bề mặt tiếp xúc của từng loại vật liệu sẽ có hệ số ma sát nghỉ khác nhau.

Hệ số ma sát nghỉ càng lớn thì lực ma sát sinh ra càng lớn.

 

Đơn vị tính: không có

 


Xem thêm Hệ số ma sát nghỉ - Vật lý 10

FM

 

Khái niệm:

- Khi lực tác dụng song song với mặt tiếp xúc lớn hơn một giá trị nào đó thì vật sẽ trượt. Điều đó chứng tỏ lực ma sát nghỉ có độ lớn cực đại bằng giá trị này.

- Khi vật trượt thì lực ma sát trượt nhỏ hơn lực ma sát nghỉ cực đại.

 

Đơn vị tính: Newton (N)

 


Xem thêm Lực ma sát nghỉ cực đại - Vật lý 10

Advertisement

Các công thức liên quan


Fmst=μt.N

Định nghĩa và tính chất:

- Lực ma sát trượt là lực ma sát xuất hiện khi vật này trượt trên bề mặt vật kia.

- Lực ma sát trượt luôn cùng phương và ngược chiều với vận tốc tương đối giữa hai vật.

- Lực ma sát trượt không phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc và tốc độ của vật.

- Phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc.

 

Chú thích:

μt: là hệ số ma sát trượt.

N: là áp lực của vật lên mặt phẳng (N).

Fmsn: lực ma sát trượt (N).

 

hinh-anh-cong-thuc-xac-dinh-luc-ma-sat-truot-34-0

Lực ma sát trượt là lực xuất hiện khi vật này trượt trên bề mặt vật khác.

hinh-anh-cong-thuc-xac-dinh-luc-ma-sat-truot-34-1

Tượng phật tại chùa Tràng An Bái Đính bị mòn do quá nhiều người mê tín sờ vào

 

hinh-anh-cong-thuc-xac-dinh-luc-ma-sat-truot-34-2

Không chỉ sờ, nhiều còn ngồi mân mê xoa đầu rùa; hậu quả là đa phần đầu rùa bị mòn


Xem thêm Công thức xác định lực ma sát trượt.

Fmsl=μl.N

Định nghĩa:

- Là lực ma sát xuất hiện khi vật này lăn trên bề mặt của vật khác. 

- Xuất hiện ở chỗ tiếp xúc và cản trở sự lăn đó.

- Lực ma sát lăn là rất nhỏ so với ma sát trượt.

 

Chú thích:

μl: hệ số ma sát lăn

N: là áp lực của vật lên mặt phẳng (N)

Fmsl: lực ma sát lăn (N)

 

hinh-anh-cong-thuc-xac-dinh-luc-ma-sat-lan-35-0

Do lực ma sát lăn nhỏ hơn lực ma sát trượt. Nên những vật cần thường xuyên di chuyển,

người ta sẽ gắng bánh xe để chuyển từ ma sát trượt qua ma sát lăn.

 


Xem thêm Công thức xác định lực ma sát lăn

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 20 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lýChọn ý sai. Lực ma sát nghỉ

Trắc nghiệm Dễ  Có Video
Xem thêm Đặc điểm lực ma sát nghỉ

Khi tăng lực ép của tiếp xúc giữa hai vật thì hệ số ma sát giữa hai mặt tiếp xúc

Trắc nghiệm Dễ  Có Video
Xem thêm Hệ số ma sát

Chiều của lực ma sát nghỉ

Trắc nghiệm Dễ  Có Video
Xem thêm Chiều của lực ma sát nghỉ
Advertisement

Lực ma sát có độ lớn tỉ lệ với lực nén vuông góc với các mặt tiếp xúc là

Trắc nghiệm Dễ  Có Video
Xem thêm Đặc điểm lực ma sát

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Trắc nghiệm Dễ  Có Video
Xem thêm Đặc điểm của lực ma sát

Chọn phát biểu đúng.

Trắc nghiệm Dễ  Có Video
Xem thêm Đặc điểm lực ma sát
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…