Tải Lại Trang

Nếu số chỉ của ampe kế là  thì electron bứt ra khỏi tấm A trong 1 giây là

Vật lý 12.Nếu số chỉ của ampe kế là  thì electron bứt ra khỏi tấm A trong 1 giây là. Hướng dẫn chi tiết.


Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
VẬT LÝ 12 Chương 6 Bài 1 Vấn đề 4 Câu 2
Trắc nghiệm Dễ

Hai tấm kim loại phẳng A và B đặt song song đối diện nhau và được nối kín bằng một ămpe kế. Chiếu chùm bức xạ vào tấm kim loại A, làm bứt các quang electron và chỉ có 25%  bay về tấm B. Nếu số chỉ của ampe kế là 1,4 μA thì electron bứt ra khỏi tấm A trong 1 giây là

1,25.10-12

35.1011

35.1012

35.1013Advertisement

Các công thức liên quan


H'=Ne đếnNe bc ra=IIbh

Với H' Hiệu suất tạo dòng quang điện 

      Ne đến số electron đến được anot

      Ne bc ra số electron bức ra khỏi kim loại

      Ibh dòng điện lúc bão hòa


Xem thêm

Advertisement

Biến số liên quan


I

 

Khái niệm: Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện.

 

Đơn vị tính: Ampe (A)


Xem thêm

Ibh

Cường độ dòng điện bão hòa là độ lớn dòng điện tạo bởi các electron khi bị bức ra bởi hiện tượng quang điện và tất cả chúng đều bay về phía anot.

Kí hiệu : Ibh

Đơn vị : A


Xem thêm

Ne bc ra

Số e lectron bức ra khởi bề mặt kim loại bởi hiện tượng quang điện sau khoảng thời gian t


Xem thêm

Ne đến

Số electron đến được anot và tạo ra dòng điện 


Xem thêm

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 0 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement
Advertisement

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…