Nếu khoảng cách giữa 2 khe tăng thêm 0,01mm thì khoảng vân tăng, giảm thế nào?

Khi thực hiện giao thoa với ánh sáng đơn sắc, hai khe Iâng cách nhau 1mm thì khoảng vân là 0,8mm. Nếu khoảng cách giữa 2 khe tăng thêm 0,01mm thì khoảng vân tăng, giảm thế nào?. Hướng dẫn chi tiết theo từng bài.


Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
VẬT LÝ 12 Chương 5 Bài 4 Vấn đề 5 Câu 17
Trắc nghiệm Trung bình

Khi thực hiện giao thoa với ánh sáng đơn sắc, hai khe Iâng cách nhau 1 mm thì khoảng vân là 0,8 mm. Nếu khoảng cách giữa 2 khe tăng thêm 0,01 mm thì khoảng vân tăng, giảm thế nào?

tăng 0,08 mm

tăng 0,01 mm

giảm 0,002 mm.   

giảm 0,008 mm

 Advertisement

Các công thức liên quan


i=i'-i=λDaaa+a

Ban đầu : i=λDa

Khi thay đổi a:

i'=λDa+ai=i'-i=λD1a-1a+a=λDaaa+a

Khoảng cách giữa hai khe lại gần : a<0 khoảng vân tăng

Khoảng cách giữa hai khe ra xa : a>0 khoảng vân giảm

 


Xem thêm

Advertisement

Biến số liên quan


λ

 

Khái niệm: Mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng trong chân không xác định.

 

Đơn vị tính: m.


Xem thêm

a

Định nghĩa :Bề rộng cùa khe giao thoa S1S2 là độ rộng của giữa 2 khe dùng trong giao thoa và ở đây là giao thoa khe Young.Muốn vân giao thoa rõ ta dùng khe có khích thước nhỏ.

Đơn vị : mm

Kí hiệu : a


Xem thêm

a

Định nghĩa : Độ thay đổi khoảng cách khe là hiệu của bề rộng khe lúc sau và bề rộng khe lúc đầu .Khi bề rộng khe tăng ta lấy dấu + và ngược lại lấy dấu trừ a2=a1±a

Đơn vị : mm

Kí hiệu : a


Xem thêm

i

Định nghĩa : Độ thay đổi khoảng vân là hiệu của hai khoảng vân lúc sau và ban đầu khi i >0 khỏang vân tăng ,i<0 khoảng vân giảm.

Đơn vị : mm

Kí hiệu : i


Xem thêm

D

Định nghĩa : Khoảng cách từ màn tới nguồn là khoảng cách giữa trung điểm hai khe và O. Khoảng cách từ màn đến màn chứa khe càng lớn ảnh giao thoa càng rõ.

Đơn vị : m

Kí hiệu : D


Xem thêm

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 0 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement
Advertisement

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…