Hai dây dẫn thẳng, dài, song song. Cường độ dòng điện 1 A. Lực từ lên mỗi đơn vị của mỗi dây 2.10-5 N. Hỏi hai dây dẫn đó cách nhau bao nhiêu?

Vật lý 11. Hai dây dẫn thẳng, dài, song song. Cường độ dòng điện trong hai dây dẫn đó bằng nhau và bằng 1 A. Lực từ tác dụng lên mỗi đơn vị dài của mỗi dây bằng 2.10-5 N. Hỏi hai dây dẫn đó cách nhau bao nhiêu? Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
VẬT LÝ 11 Chương 4 Bài 21 Vấn đề 3 Câu 1
Trắc nghiệm Dễ

Hai dây dẫn thẳng, dài, song song được đặt trong không khí. Cường độ dòng điện trong hai dây dẫn đó bằng nhau và bằng 1 A. Lực từ tác dụng lên mỗi đơn vị dài của mỗi dây bằng 2.10-5 N. Hỏi hai dây dẫn đó cách nhau bao nhiêu?

 

0,04 m.

0,02 m.

0,01 m.

0,03 m.Advertisement

Các công thức liên quan


F12=F21=2.10-7.I1I2rl

hinh-anh-luc-tuong-tac-giua-hai-day-co-dong-dien-882-0

Hai dây dẫn cùng chiều dòng điện sẽ hút nhau , ngược chiều sẽ đẩy nhau


Xem thêm Lực tương tác giữa hai dây có dòng điện

Advertisement

Biến số liên quan


I

 

Khái niệm:

Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện.

 

Đơn vị tính: Ampe (A)

 

Ampe Kìm Đo Dòng Rò - Khái Niệm Dòng Điện


Xem thêm Cường độ dòng điện

Ft

 

Khái niệm:

Lực từ là lực của từ trường tác dụng lên một vật có mang điện tích chuyển động (ví dụ: khung dây, đoạn dây, vòng dây trong có điện…).

 

Đơn vị tính: Newton (N)

 

Lực từ, Cảm ứng từ là gì, Công thức cách tính lực từ và quy tắc Bàn tay  trái – Vật lý 11 bài 20 - Trường Trung Cấp Nghề Thương Mại


Xem thêm Lực từ

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 25 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lýĐáp án nào sau đây đúng khi nói về tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song?

 

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Đáp án nào sau đây đúng khi nói về tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song?

Các tương tác sau đây, tương tác nào không phải là tương tác từ?

 

 

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Các tương tác sau đây, tương tác nào không phải là tương tác từ?
Advertisement

Hai dây dẫn thẳng dài có dòng điện chạy qua được đặt song song và cách nhau 12 cm trong không khí, có cường độ lần lượt I1 = 58 A và I2. Dây dẫn thứ nhất dài 2,8 m bị dây dẫn thứ hai hút bởi một lực 3,4.10-3 N. Dòng điện chạy trong dây dẫn thứ hai có cường độ

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Hai dây dẫn thẳng dài song song và cách nhau 12 cm, có cường độ I1 = 58 A và I2. Tính cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn thứ 2.
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…