Vận tốc qua vị trí cân bằng lần thứ n của dao động tắt dần - vật lý 12 

Vật lý 12.Vận tốc qua vị trí cân bằng lần thứ n của dao động tắt dần. Hướng dẫn chi tiết.


Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Vận tốc qua vị trí cân bằng lần thứ n của dao động tắt dần - vật lý 12

vn0

Định nghĩa: Vì biên độ thay đổi nên khi qua VTCB thì vận tốc cùng thay đổi.

Đơn vị : m/s

Kí hiệu: vn0

Advertisement

Các công thức liên quan


v

Chứng minh : 

W=Wđ+Wt+AFms12mv2=12kA2-12kx2-Fms.Sv=kA2-x2-2FmsSm

Với v: vận tốc của vật m/s

      A: Biên độ của dao động m

      x: Li độ của vật m

      Fms: Lực ma sát N

      S: Quãng đường vật đã đi m

      m : Khối lượng của vật kg


Xem thêm

Advertisement

Biến số liên quan


vn0

Định nghĩa: Vì biên độ thay đổi nên khi qua VTCB thì vận tốc cùng thay đổi.

Đơn vị : m/s

Kí hiệu: vn0


Xem thêm

FC

Định nghĩa : Lực cản là lực có độ lớn không đổi có tác dụng cản chuyển động.

Đơn vị : N

Kí hiệu : FC


Xem thêm

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 0 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement
Advertisement

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…