Chu kì riêng của dao động vật lý 12 

Vật lý 12.Chu kì riêng của dao động. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Chu kì riêng của dao động vật lý 12

T0

Định nghĩa : Chu kì riêng của dao động chỉ phụ thuộc vào cấu tạo của hệ dao động

Đơn vị : s

Kí hiệu: T0

Advertisement

Các công thức liên quan


fcb=fngoi lc=f0

- Khi vật dao động cưỡng bức thì tần số (chu kì) dao động của vật bằng với tần số (chu kì) của ngoại lực:  

fcb=fngoi lc=f0

Tcb=Tngoi lc=T0

và khi đó Acb max

+Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động cưỡng bức

+Biên độ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào ma sát của môi trường.


Xem thêm

T=Lv ;v=LT0=L.f0

Vận tốc của xe để con lắc đặt trên xe có cộng hưởng (biên độ dao động cực đại):

Chu kì kích thích T=Lv trong đó L là khoảng cách ngắn nhất giữa hai mối ray tàu hỏa hoặc hai ổ gà trên đường…

Công thức : v=LT0=L.f0

với T0=2πmk hay T0=2πlg


Xem thêm

Dao động cưỡng bức là dao động của hệ chịu tác dụng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn:

F=F0cosωngoi lct+φ'

Dao động cưỡng bức là dao động của hệ chịu tác dụng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn:

F=F0cosωngoi lct+φ'

Hệ có đặc diểm : 

Tngoi lc=Tcb=Tfngoi lc=fcb=f

Biên độ hệ dao động phụ thuộc vào Tcb và T0T0 là chu kì riêng của hệ dao động ; tỉ lệ với biên độ ngoại lực

Khi fcbf0 thì A càng lớn ; f0=fcb xảy ra cộng hưởng A lớn nhất .A phụ thuộc vào ma sát của môi trường


Xem thêm

Advertisement

Biến số liên quan


fcb

Định nghĩa : Khi vật chịu tác dụng của lực cưỡng bức có tần số fcb,khi fcb càng gần f0 thì biên độ càng tăng.

Đơn vị : Hz

Kí hiệu :fcb


Xem thêm

T0

Định nghĩa : Chu kì riêng của dao động chỉ phụ thuộc vào cấu tạo của hệ dao động

Đơn vị : s

Kí hiệu: T0


Xem thêm

T0

Định nghĩa : Chu kì riêng của dao động chỉ phụ thuộc vào cấu tạo của hệ dao động

Đơn vị : s

Kí hiệu: T0


Xem thêm

T

Định nghĩa : Khoảng hai lần liên tiếp kích thích xuất hiện và có tính lặp lại.

Đơn vị : s

Kí hiệu : T


Xem thêm

fcb

Định nghĩa : Khi vật chịu tác dụng của lực cưỡng bức có tần số fcb,khi fcb càng gần f0 thì biên độ càng tăng.

Đơn vị : Hz

Kí hiệu :fcb


Xem thêm

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 28 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Trong dao động cưỡng bức, biên độ của dao động cưỡng bức

Chọn câu trả lời đúng. Trong dao động cưỡng bức, biên độ của dao động cưỡng bức

Trắc nghiệm Dễ

Hiện tượng cộng hưởng cơ học xảy ra khi nào ?

Hiện tượng cộng hưởng cơ học xảy ra khi nào ?

Trắc nghiệm Dễ

Một em bé xách một xô nước đi trên đường. Quan sát nước trong xô, thấy có những lúc nước trong xô sóng sánh mạnh nhất, thậm chí đổ ra ngoài

Một em bé xách một xô nước đi trên đường. Quan sát nước trong xô, thấy có những lúc nước trong xô sóng sánh mạnh nhất, thậm chí đổ ra ngoài. Điều giải thích nào sau đây là đúng nhất ?

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement

Một vật đang dao động cơ thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng, vật sẽ tiếp tục dao động

Một vật đang dao động cơ thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng, vật sẽ tiếp tục dao động

Trắc nghiệm Dễ

Chọn câu trả lời không đúng nói về hiện tượng cộng hưởng

Chọn câu trả lời không đúng

Trắc nghiệm Trung bình

Đối với một vật dao động cưỡng bức

Đối với một vật dao động cưỡng bức

Trắc nghiệm Dễ
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…