Cảm ứng từ cực đại qua ống dây

Cảm ứng từ cực đại qua ống dây. Vật Lý 12. Hướng dẫn chi tiết.


Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Cảm ứng từ cực đại qua ống dây

B0

 

Khái niệm:

B0 là cảm ứng từ cực đại qua ống dây.

 

Đơn vị tính: Tesla(T)

Advertisement

Các công thức liên quan


B=B0cos(ωt+φ+π2)

 

Khái niệm:

Cảm ứng từ trong lòng ống dây của mạch dao động LC dao động với cùng tần số góc ωđin t của mạch dao động, nhưng sớm pha π2 so với điện tích của tụ điện.

 

Chú thích:

B: cảm ứng từ tức thời trong ống dây (T)

B0: cảm ứng từ cực đại (T)


Xem thêm Cảm ứng từ trong mạch dao động LC - Vật lý 12

Advertisement

Biến số liên quan


B0

 

Khái niệm:

B0 là cảm ứng từ cực đại qua ống dây.

 

Đơn vị tính: Tesla(T)


Xem thêm Cảm ứng từ cực đại qua ống dây

ωđin t

Khái niệm:

- Tần số góc của một chuyển động tròn là đại lượng đo bằng góc mà bán kính quét được trong một đơn vị thời gian. Vector tần số góc cũng được hiểu như vận tốc góc.

- Về bản chất, sóng điện từ cũng có tính chất y như một dao động điều hòa. Nhờ sự chuyển động qua lại của điện tích giữa tụ điện và cuộn dây nên sinh ra sóng điện từ. Vì vậy sóng điện từ cũng có tần số góc y như tính chất của dao động điều hòa.

 

Đơn vị tính: rad/s

 


Xem thêm Tần số góc của dao động điện từ - Vật lý 12

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 0 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…