Biên độ cuối của dao động tắt dần - vật lý 12 

Vật lý 12.Biên độ cuối của dao động tắt dần. Hướng dẫn chi tiết.


Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Biên độ cuối của dao động tắt dần - vật lý 12

Ac

Định nghĩa: Biên độ cuối cùng mà vật có được trước khi dừng lại

Đơn vị: m

Kí hiệu :Ac

Advertisement

Các công thức liên quan


Ac

Lập tỉ số

k=A2x0=n+q q<1

Biên độ cuối : 

Ac=q  q<0,5

Ac=x0+12-q4x0  q>0,5


Xem thêm

Advertisement

Biến số liên quan


Ac

Định nghĩa: Biên độ cuối cùng mà vật có được trước khi dừng lại

Đơn vị: m

Kí hiệu :Ac


Xem thêm

x0

Định nghĩa : Trong dao động điều hòa có lực cản mỗi 1/4 chu kì biên độ giảm đi một lượng x0

Đơn vị : m

Kí hiệu : x0


Xem thêm

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 0 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement
Advertisement

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…