Advertisement
 Xem tất cả

Hiệu suất lượng tử.

H=nN

Công thức tính hiệu suất lượng tử. Vật Lý 12. Bài tập vận dụng và hướng dẫn chi tiết.


H=nN

Hiệu suất lượng tử.

 

Khái niệm: Hiệu suất lượng tử là tỉ số giữa số quang elêctron bứt ra khỏi catôt và số photon chiếu tới catôt trong cùng một khoảng thời gian.

 

Chú thích:

H: hiệu suất lượng tử

n: số electron bật ra trong 1s

N: số photon phát ra trong 1s

Advertisement

Các chủ đề liên quan


Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement
Advertisement
Advertisement