Advertisement
 Xem tất cả

Công thức xác định tần số trong chuyển động tròn đều.

f=ω2π=1T

Vật lý 10. Công thức xác định tần số trong chuyển động tròn đều. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

f=ω2π=1T

Công thức xác định tần số trong chuyển động tròn đều.

T: chu kì (s).

f: tần số (Hz).

ω: tốc độ góc (rad/s).

Advertisement
Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement

Tin Tức Liên Quan