Advertisement
 Xem tất cả

Công thức xác định tần số trong chuyển động tròn đều.

f=ω2π=1T

Vật lý 10. Công thức xác định tần số trong chuyển động tròn đều. Hướng dẫn chi tiết.


f=ω2π=1T

Công thức xác định tần số trong chuyển động tròn đều.

T: chu kì (s).

f: tần số (Hz).

ω: tốc độ góc (rad/s).

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement
Advertisement