Vật lý 12: Sóng ánh sáng - Trắc nghiệm lý thuyết về ánh sáng trắng và ánh sáng đơn sắc

Trắc nghiệm lý thuyết - Chọn câu sai -Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính .... Hướng dẫn chi tiết theo từng bài.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
VẬT LÝ 12 Chương 5 Bài 3 Vấn đề 1 Câu 20
Trắc nghiệm Dễ

Chọn câu sai trong các câu sau:

Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.

Mỗi ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu sắc nhất định khác nhau.

Ánh sáng trắng là tập hợp của 7 ánh sáng đơn sắc: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.

Lăng kính có khả năng làm tán sắc ánh sáng.Advertisement

Các công thức liên quan


Ánh sáng trắng :hỗn hợp ánh sáng đơn sắc liên tục từ đỏ đến tím.

Chết suất mt với as :nđ<ncam<nvàng<nlc <nlam<nchàm<ntím

 

Chiếu ánh sáng trắng qua mặt bên của lăng kính

hinh-anh-anh-sang-trang-va-chiet-suat-cua-anh-sang-trong-cung-moi-truong-vat-ly-12-395-0

Trong thí nghiệm tán sắc của newton qua lăng kính : ta thu được ánh sáng nhiều màu biến thiên từ đỏ đến tím gọi là quang phổ khi qua lăng kính. Ta đi đến kết luận

+ Ánh sáng trắng là hỗn hợp vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.

Nguồn phát : mặt trời, đèn dây tóc

+ Mỗi ánh sáng màu có chiết suất khác nhau khi đi qua cùng lăng kính .

+Tia đỏ lệch ít nhất , tia tím bị lệch nhiều nhất.

nđ<ncam<nvàng<nlc <nlam<nchàm<ntím

Chứng minh khi xét góc nhỏ , cùng góc tới i : D=n-1A

Dtím>Dđntím >nđ 

Ứng dụng : cầu vồng


Xem thêm

Advertisement

Biến số liên quan


D

 

Khái niệm: Góc tạo bởi tia ló và tia tới gọi là góc lệch D của tia sáng khi truyền qua lăng kính.

 


Xem thêm

ncam

Định nghĩa : Chiết suất của môi trường với ánh sáng cam được xác định bằng vận tốc của ánh sáng cam trong môi trường đó chia cho vận tốc ánh sáng trong chân không.

Kí hiệu : ncam

Giải thích được hiện tượng tán sắc ánh sáng qua lăn kính do sự khác nhau về chiết suất của của các màu với lăng kính


Xem thêm

nchàm

Định nghĩa : Chiết suất của môi trường với ánh sáng chàm được xác định bằng vận tốc của ánh sáng chàm trong môi trường đó chia cho vận tốc ánh sáng trong chân không.

Kí hiệu : nchàm

Giải thích được hiện tượng tán sắc ánh sáng qua lăn kính do sự khác nhau về chiết suất của của các màu với lăng kính


Xem thêm

nđ

Định nghĩa : Chiết suất của môi trường với ánh sáng đỏ được xác định bằng vận tốc của ánh sáng đỏ trong môi trường đó chia cho vận tốc ánh sáng trong chân không. Có giá trị lớn hơn các màu còn lại.

Kí hiệu : nđ

Giải thích được hiện tượng tán sắc ánh sáng qua lăn kính do sự khác nhau về chiết suất của của các màu với lăng kính


Xem thêm

nlam

Định nghĩa : Chiết suất của môi trường với ánh sáng lam được xác định bằng vận tốc của ánh sáng lam trong môi trường đó chia cho vận tốc ánh sáng trong chân không.

Kí hiệu : nlam

Giải thích được hiện tượng tán sắc ánh sáng qua lăn kính do sự khác nhau về chiết suất của của các màu với lăng kính


Xem thêm

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 37 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Vật lý 12: Trắc nghiệm - Chiết suất của thủy tinh đối với các ánh sáng đơn sắc đỏ, vàng, tím.

Chiết suất của thủy tinh đối với các ánh sáng đơn sắc đỏ, vàng, tím lần lượt là nd , nv  ,nt . Chọn sắp xếp đúng?

Trắc nghiệm Dễ

Vật lý 12 - Sóng ánh sáng - Trắc nghiệm lý thuyết -Chiết suất của một môi trường phụ thuộc vào 

Chiết suất của một môi trường phụ thuộc vào     :

Trắc nghiệm Dễ

Khi nói về ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai?

Khi nói về ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai?

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement

Vật lý 12 - Trắc nghiệm lý thuyết về ánh sáng đơn sắc - Tìm phát biểu sai:

Phát biểu nào sau đây là sai:

Trắc nghiệm Dễ

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chiết suất của một môi trường ?

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chiết suất của một môi trường ?

Trắc nghiệm Dễ

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ánh sáng đơn sắc ?

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ánh sáng đơn sắc : 

Trắc nghiệm Dễ
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement
Advertisement

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…