Như thế nào là vật sống?

Khái niệm vật sống, biểu hiện của vật sống. Vật sống là gì? Vật hữu sinh là gì? Trường hợp nào là vật sống?

Advertisement

Vật sống (vật hữu sinh) là vật có các biểu hiện sống:

- Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng: Sinh vật lấy thức ăn, chất dinh dưỡng, nước từ môi trường để tích luỹ và chuyển hoá năng lượng nuôi sống cơ thể đồng thời thải ra môi trường.

- Sinh trưởng, phát triển: Sinh vật lớn lên, tăng trưởng về kích thước và hình thành các bộ phận mới.

- Vận động: Sinh vật di chuyển (động vật), trao đổi chất giữa cơ thể sống với môi trường, ... để sinh trưởng và phát triển.

- Cảm ứng: Sinh vật phản ứng lại tác động của môi trường.

- Sinh sản: Sinh vật sinh sản để duy trì nòi giống.

 

Các ví dụ về vật sống trong thế giới tự nhiên

 

Các ví dụ về vật sống trong thế giới tự nhiên

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.