Khối lượng sao Thủy

Vật lý 10.Khối lượng sao Thủy. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Khối lượng sao Thủy

M

Sao Thủy gồm các nguyên tố:

70% Kim loại

30% Silicat

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!