Khối lượng sao Thổ

Vật lý 10.Khối lượng sao Thổ. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Khối lượng sao Thổ

M

Lớp khí quyển chứa 

96,3% H23,25% He

Ngoài ra còn các hợp chất hữu cơ, amoniac 

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!