Khối lượng sao Hỏa

Vật lý 10.Khối lượng sao Hỏa. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Khối lượng sao Hỏa

M

Sao Hỏa gồm các thành phần:

Thạch quyển:

+Bề mặt chủ yếu đá bazan, ngoài ra còn có Silic, phủ bởi lớp bũi min dày Fe2O3.

+Lõi chủ yếu là Sắt , 14%-17% S và bảo phủ bởi lớp Silicat.

Khí quyển : 

95,32 % CO22,7 % N21,6% Ar

còn lại khí khác

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!