Khối lượng Mặt Trời

Vật lý 10.Khối lượng Mặt Trời. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Khối lượng Mặt Trời

M

Mặt Trời cấu tạo bởi các nguyên tố :

72 % Hidro

26% He

2 % O,Ne,C,Si,Mg,Fe,N.

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!