Khối lượng Mặt Trăng

Vật lý 10.Khối lượng Mặt Trăng. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Khối lượng Mặt Trăng

M

Mặt trăng gồm các thành phần:

+ Thạch quyển : 

43%O  21%Si 10%Al 9%Ca 9%Fe 5% Mg 2%Ti  0,6% Ni0,3% Na 0,2% Cr 0,1%K  0,1%Mn 0,1%S

+Khí quyển:

%He=%Ne=25%23% H    20% Ar

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!