Khoảng cách Trái Đất đến mặt trời

Vật lý 10.Khoảng cách Trái Đất đến Mặt Trời. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Khoảng cách Trái Đất đến mặt trời

d

Bằng một đơn vị thiên văn.Mất 8 phút để ánh sáng mặt trời tới Trái Đất.

Ở khoảng cách này Trái Đất nhận được một lượng nhiệt vừa đủ.

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!