Hệ số ma sát nghỉ trên một số bề mặt

Vật lý 10.Hệ số ma sát nghỉ trên một số bề mặt. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Hệ số ma sát nghỉ trên một số bề mặt

μn

Lực ma sát nghỉ làm giảm vận tốc ban đầu khi mới chuyển động.

Fmsn=N.μn

+ Hệ số ma sát nghỉ lớn hơn hệ số ma sát sát trượt .

+ Lực ma sát nghỉ lớn nhất khi bắt đầu chuyển động.

+ Hệ số ma sát nghỉ phụ thuộc bề mặt tiếp xúc giữa vật và sàn, là đại lượng được đo thông qua thực nghiệm.

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!