Chu kì của sao Kim quanh Mặt Trời

Vật lý 10.Chu kì của sao Kim quanh Mặt Trời. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Chu kì của sao Kim quanh Mặt Trời

T

Qũy đạo sao Kim gần nhất với hình tròn.Chu kì sao kim được do bằng dữ liệu Magellan

Ý nghĩa : Thời gian sao Kim quay hết một vòng quanh Mặt Trời.

Tốc độ quỹ đạo trung bình: 35,02 km/s.

     

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!