Chu kì của Mặt Trăng quanh Trái Đất

Vật lý 10.Chu kì của Mật Trăng quanh Trái Đất. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Chu kì của Mặt Trăng quanh Trái Đất

T

Qũy đạo của Mặt Trăng ảnh hưởng đến thủy triều của Trái Đất.

Ý nghĩa: Thời gian mặt trăng quay hết một vòng quanh Trái Đất.

Chu kì biểu kiến 29 d 12 h 44 m

Do quỹ đạo có hình eclip nên ảnh hưởng đến ảnh hưởng đến vận tốc thay đổi theo vị trí.

+ Tốc độ quỹ đạo cực tiểu: 0,968 km/s

+ Tốc độ quỹ đạo trung bình: 1,022 km/s

+ Tốc độ quỹ đạo cực đại: 1,082 km/s

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!