Bán kính sao Kim

Vật lý 10.Bán kính sao Kim. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Bán kính sao Kim

R

Thể tích 9,28.1011 km3.

Khối lượng riêng 5,243 g/cm3

Diện tích 4,60.108 km2

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!