Biên độ dài lúc sau của đạo động con lắc đơn - vật lý 12 

Vật lý 12.Biên độ dài lúc sau của dao động con lắc đơn. Hướng dẫn chi tiết.


Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Biên độ dài lúc sau của đạo động con lắc đơn - vật lý 12

s0'

Định nghĩa : Sau va chạm hoặc bị vướng đinh .Biên độ dài của con lắc đơn thay đổi .

Đơn v : m

Kí hiệu : s0'

Advertisement

Các chủ đề liên quan


Các câu hỏi liên quan

có 0 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement
Advertisement

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…