Advertisement

Báo lỗi nội dung cho Thời gian tính từ lúc vật bắt đầu dao động động(t = 0) đến khi vật đi được quãng đường 30cm là? 

 Quay lại

Báo lỗi của bạn là rất quan trọng!

Quản trị viên của Công Thức Vật Lý sẽ nhanh chóng xem kiểm tra và chỉnh sửa nội dung phù hợp với báo cáo của bạn.


Họ và Tên:

Email:

Mã xác thực:


Nội dung:Advertisement


Advertisement

Tin Tức Liên Quan