Advertisement

 

Đánh giá nội dung cho Tỉ lệ % năng lượng tỏa ra chuyển thành động năng của các hạt thành phần sau phản ứng hạt nhân. 

 Quay lại

Đánh giá của bạn là rất quan trọng!

Nội dung trên Công Thức Vật Lý sẽ được hiển thị dựa trên các phiếu bâu này. Vì vậy chúng mình cần xác nhận thông tin email của bạn.


Họ và Tên:

Email:

Mã xác thực:


Advertisement


Advertisement

Tin Tức Liên Quan