Advertisement

 

Đánh giá nội dung cho Công thoát. Mối liên hệ giữa công thoát và giới hạn quang điện. 

 Quay lại

Đánh giá của bạn là rất quan trọng!

Nội dung trên Công Thức Vật Lý sẽ được hiển thị dựa trên các phiếu bâu này. Vì vậy chúng mình cần xác nhận thông tin email của bạn.


Họ và Tên:

Email:

Mã xác thực:

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement