Advertisement

 

Đánh giá nội dung cho Sau 8/3s tính từ thời điểm ban đầu, vật qua vị trí có li độ x = -1cm bao nhiêu lần ? 

 Quay lại

Đánh giá của bạn là rất quan trọng!

Nội dung trên Công Thức Vật Lý sẽ được hiển thị dựa trên các phiếu bâu này. Vì vậy chúng mình cần xác nhận thông tin email của bạn.


Họ và Tên:

Email:

Mã xác thực:


Advertisement


Advertisement

Tin Tức Liên Quan