Điện trở suất của một số vật liệu

Vật lý 11.Điện trở suất của một số vật liệu. Hướng dẫn chi tiết.


 Quay lại Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Điện trở suất của một số vật liệu

ρ

 

Điện trở suất đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện của vật liệu phụ thuộc vào bản chất vật liệu.

R=ρlS

Trong đó ρΩm là điện trở suất của vật liệu.

Điện trở suất càng lớn khả năng cản trở dòng điện càng cao.

Advertisement
Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 27 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lýQuang dẫn là hiện tượng

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Quang dẫn là hiện tượng

Chọn phát biểu sai: 

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Chọn phát biểu sai về quang dẫn

Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng 

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng 
Advertisement

Quang dẫn là hiện tượng

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Quang dẫn là hiện tượng

Khi chiếu một chùm sáng thích hợp vào khối bán dẫn thì

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Khi chiếu một chùm sáng thích hợp vào khối bán dẫn thì

Chọn phát biểu đúng:

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Chọn phát biểu đúng:
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…