Công thức vật lý có hằng số khối lượng sao kim, biến số hiệu điện thế hiệu dụng của các phần tử trong mạch xoay chiều - vật lý 12

Tra cứu, tìm kiếm các công thức vật lý

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trổ - Vật lý 12

UR=RI=RI02=RUZ

Dòng điện xoay chiều qua điện trở sinh ra nhiệt , có hiệu điện thế điện trở lớn nhất là U

Xem thêm Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trổ - Vật lý 12
Advertisement

Thay đổi điện dung hai giá trị mà UC không đổi C' để UC max - Vật lý 12

ZC'=2ZC1.ZC2ZC1+ZC2C'=C1+C22φ0'=φ1+φ22 ; UC=UCmaxcosφ-φ0'

UCmax là hiệu điện thế đạt cực đại khi C thay đổi ,ở trường hợp cực đại khi đó C=C' , φ=φ0'

φ1 ứng với pha ban đầu của mạch khi C=C1

φ2 ứng với pha ban đầu của mạch khi C=C2

Xem thêm Thay đổi điện dung hai giá trị mà UC không đổi C' để UC max - Vật lý 12

Hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện C - Vật lý 12

UC=I.ZC=ICω=I2πfCU0C=UC2

UC Hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện

ω tần số góc của dòng điện xoay chiều rad/s

ZC Dung kháng của tụ điệnΩ

C Điện dung của tụ điện F

Xem thêm Hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện C - Vật lý 12
Advertisement

Hiệu điện thế mạch RLC nối tiếp - Vật lý 12

U2=UR2+UL-UC2=IZ2=UR2cos2φU02=U0R2+U0L-U0C2

U Hiệu điện thế giữa hai đầu mạch V.

UR Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở .V

UL Hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm thuần .V

UC Hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện V .

cosφ hệ số công suất của mạch

Xem thêm Hiệu điện thế mạch RLC nối tiếp - Vật lý 12

Độ lệch pha theo tan mạch RLC nối tiếp - Vật lý 12

tanφ=ZL-ZCR=UL-UCR=U0L-U0CU0R

hinh-anh-do-lech-pha-theo-tan-mach-rlc-noi-tiep-vat-ly-12-699-0

φ>0ZL>ZC : Mạch có tính cảm kháng. u nhanh pha so với i

φ=0ZL=ZC :: Hiện tựơng cộng hưởng.u cùng pha so với i

φ<0ZL<ZC :Mạch có tính dung kháng.u chậm pha so với i

 

Xem thêm Độ lệch pha theo tan mạch RLC nối tiếp - Vật lý 12
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…