Công thức vật lý có biến số biên độ của dao động điều hòa, biến số pha ban đầu của mạch điện xoay chiều - vật lý 12

Tra cứu, tìm kiếm các công thức vật lý

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Tần số góc để UL max - Vật lý 12

ωLmax=1CLC-R22 ; ULmax=2ULR4LC-RC2tanφRCtanφ'0=-12

φ'0 pha của mạch khi ω thay đổi đến ωLmax

ULmax hiệu điện thế cuộn cảm đạt cực đại khi ω thay đổi

Xem thêm Tần số góc để UL max - Vật lý 12
Advertisement

Thay đổi độ tự cảm để UL max có điện trở r - Vật lý 12

ZL'=R+r2+ZC2ZCULmax=UR+rR+r2+ZC2

tanφ0'=R+rZC;UR+rCU

Để ULmaxZL'=R+r2+ZC2ZC ;ULmax=UR+rR+r2+ZC2

UR+rCU :ULmax=U2+UR+rC2ULmax2-ULmax.UC-U2=0

 

Xem thêm Thay đổi độ tự cảm để UL max có điện trở r - Vật lý 12

Thay đổi độ tự cảm để UL max - Vật lý 12

ZL'=R2+ZC2ZC;ULmax=URR2+ZC2

tanφ0'=RZC;URCU

hinh-anh-thay-doi-do-tu-cam-de-ul-max-vat-ly-12-742-0

Để ULmaxZC'=R2+ZC2ZC ;ULmax=URR2+ZC2

URCU :ULmax=U2+URC2ULmax2-ULmax.UC-U2=0

tanφ0'=RZC

Xem thêm Thay đổi độ tự cảm để UL max - Vật lý 12
Advertisement

Thay đổi độ tự cảm hai giá trị mà UL không đổi L' để UL max - Vật lý 12

ZL'=2ZL1.ZL2ZL1+ZL2L'=2L1.L2L1+L2φ0'=φ1+φ22 ; UL=ULmaxcosφ-φ0'

ULmax là hiệu điện thế đạt cực đại khi L thay đổi ,ở trường hợp cực đại khi đó L=L' , φ=φ0'

φ1 ứng với pha ban đầu của mạch khi L=L1

φ2 ứng với pha ban đầu của mạch khi L=L2

Xem thêm Thay đổi độ tự cảm hai giá trị mà UL không đổi L' để UL max - Vật lý 12

Thay đổi độ tự cảm hai giá trị mà dòng điện, công suất không đổi L0 để dòng max - Vật lý 12

ZL0=ZC=ZL1+ZL22; φ1=-φ2=φ22L0=L1+L2

Tổng quát : 

I1=I2Z1=Z2R2+ZL1-ZC 2=R2+ZL2-ZC2ZL1-ZC=ZL2-ZCZC=ZL1+ZL22

Khi đó : φ1=-φ2=φ2

φ1 độ lệch pha ứng với mạch khi L1

φ2 độ lệch pha ứng với mạch khi L2

Xem thêm Thay đổi độ tự cảm hai giá trị mà dòng điện, công suất không đổi L0 để dòng max - Vật lý 12
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…