Advertisement

Công Thức Vật Lý 10 Chương 5: Chất Khí., Bài 28: Cấu Tạo Chất Khí. Thuyết động Học Phân Tử Chất Khí.

Tổng hợp các công thức vật lý 10 chương 5: chất khí., bài 28: cấu tạo chất khí. thuyết động học phân tử chất khí.. hướng dẫn chi tiết từng công thức, các biến, hằng số, bài tập liên quan.

Advertisement

1. Công thức tìm số mol tổng quát với các chất khí.

n=p.VR.T

 

Chú thích:

n: số mol chất (mol).

V: thế tích khí (l).

R: hằng số các khí 8,31 (J/mol.K).

p: áp suất của chất khí (Pa)

T: nhiệt độ (Ko).


2. Công thức xác định số phân tử trong n mol chất.

N=n.NA

 

Chú thích:

N: số phân tử (ht).

n: số mol (mol).

NA: hằng số Avogadro - 6,02.1023 (mol-1)


3. Công thức xác định số mol của chất.

n=mM=22,4V

 

Chú thích:

n: số mol chất (mol).

m: khối lượng chất (g).

M: khối lượng 1 mol chất (g).

V: thế tích khí (l)

 


Advertisement
Advertisement

Khóa Học Dành Cho Các Bạn Học Sinh Giỏi

Học Tập Cực Kỳ Hiệu Quả - Đặc biệt thiết kế riêng cho các bạn đang ôn thi tốt nghiệp THCS, THPT hoặc Ôn Thi Đại Học

Advertisement
Advertisement

Học IELTS Miễn Phí

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Advertisement


Advertisement

Tin Tức Liên Quan